PŘEDCHÁZÍME ŠKODÁM PO POVODNÍCH

 

V posledních 20 let zasáhly Českou republiku rozsáhlé povodně, vichřice a tornáda. Lokální bleskové povodně přicházejí téměř každý rok.

Živelním katastrofám se nevyhneme, ale můžeme jednat tak, aby jejich následky byly co nejmenší.

Odolná obec je program Diakonie ČCE pro obce, které se chtějí připravit na mimořádné události.
Hlavním donorem projektu je Diakonie Katastrophenhilfe z Berlína.

Aktuality z Odolné obce

Příručka pro obyvatele Plaňan

První příručka pro obyvatele z jedné z obcí zapojených do projektu Odolná obec II je na světě! Po několika setkáních s občany vznikla Příručka pro obyvatele Plaňan pro případ mimořádné události. „Brožura reaguje na místní... Více