PŘEDCHÁZÍME ŠKODÁM PO POVODNÍCH

 

V posledních 20 let zasáhly Českou republiku rozsáhlé povodně, vichřice a tornáda. Lokální bleskové povodně přicházejí téměř každý rok.

Živelním katastrofám se nevyhneme, ale můžeme jednat tak, aby jejich následky byly co nejmenší.

Odolná obec je program Diakonie ČCE pro obce, které se chtějí připravit na mimořádné události.
Hlavním donorem projektu je Diakonie Katastrophenhilfe z Berlína.

Aktuality z Odolné obce

Pozvánka na konferenci

| |

Přijměnte naše pozvání na konferenci „Odolnost jako rozhodnutí“, která se uskuteční v pátek 10. listopadu 2017 od 10.00 hodin ve velké posluchárně Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1, Černá 9.  ... Více

Pozvání na setkání v Plaňanech 20. 9. 2017

Vážení obyvatelé Plaňan a blízkého okolí, přijměte naše pozvání na veřejné setkání, které proběhne 20. 9. 2017 od 18.00 hodin na ZŠ Plaňany. Bydlíte v záplavové oblasti? Máte plán, jak naložit se zvířaty po dobu povodní? A víte, jak... Více