PŘEDCHÁZÍME ŠKODÁM PO POVODNÍCH

 

V posledních 20 let zasáhly Českou republiku rozsáhlé povodně, vichřice a tornáda. Lokální bleskové povodně přicházejí téměř každý rok.

Živelním katastrofám se nevyhneme, ale můžeme jednat tak, aby jejich následky byly co nejmenší.

Odolná obec je program Diakonie ČCE pro obce, které se chtějí připravit na mimořádné události.
Hlavním donorem projektu je Diakonie Katastrophenhilfe z Berlína.

Aktuality z Odolné obce

Odolná obec jako rozhodnutí

Českou republiku zasáhly v novodobé historii povodně již několikrát. Pokaždé si přitom vybraly daň na životech i na majetku. Vzhledem k tomu, že některé oblasti naší země postihly povodně opakovaně, snaží se jim od roku... Více