Odolná obec na Pohádkové cestě Terezínem

Kategorie: Odolná obec 1, Školy, Terezín | 0

V neděli 7. června 2015 se v Terezíně konala tradiční Pohádková cesta městem. Zástupci města Terezína souhlasili s tím, že se do přípravy programu pro děti tentokrát zapojí i zaměstnanci Diakonie ČCE – Střediska humanitární a rozvojové spolupráce. Během nedělního odpoledne jsme mohli provést i dotazníkové šetření mezi obyvateli města Terezína a přidružených vesnic.

Nabídku pro děti jsme přizpůsobili pohádkovému zaměření terezínské cesty městem.  Děti  dostaly za úkol předvést králi a královně, jak se mají správně a rychle evakuovat z hradu, který ohrožuje blesková povodeň. Zapojili jsme i rodiče dětí a pořadatele akce. Většinou velmi ochotně vyplňovali dotazník a dělili se s námi o zkušenosti z povodní v letech 2002 a 2013. Připravili jsme drobné ceny jako odměnu pro ty, kdo se zapojili do dotazníkového šetření. S losováním soutěžních lístků pomohly královně děti a ceny předával král Vladimír.

Z rozhovorů s obyvateli města bylo zřejmé, že téma povodní je v Terezíně a přidružených vesnicích stále velmi živé. Přes 85% dotazovaných si myslí, že by se na zvýšení bezpečnosti ve městě dalo ještě pracovat. Lidé v Terezíně chtějí současnou situaci měnit a rádi by se aktivně zapojili do programu Odolná obec.

Výsledky dotazníkového šetření využijeme při další práci v programu Odolná obec. Zvýšení bezpečnosti a snižování následků povodní je nejen hlavním cílem programu, ale také přáním obyvatel ohrožených obcí a měst.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *