1. setkání s komunitou v Křešicích

Kategorie: Křešice, Odolná obec 2 | 0

Květuše Mašínová představila Diakonii a projekt Odolné obce účastníkům setkání s důrazem na obě složky projektu, tvrdá i měkká opatření pro „zodolnění“ obce. Byly představeny všechny očekávané výstupy projektu a harmonogram práce dle projektového zadání. Pro příklad bylo opakovaně odkazováno k již ukončenému předcházejícímu projektu.

 

Následně bylo slovo předáno starostovi obce, panu Václavu Kovaříkovi. Ten přítomné seznámil s průběhem pomoci při předcházející MU, kdy velice významnou úlohu hráli hasiči (dobrovolní i profesionální). Pochválil jejich činnost v průběhu povodní, která byla naprosto nenahraditelná. Následně připomněl, kde se nacházely rezervy (např. v možnostech ubytování pomáhajících složek – armády a dalších) a o čem by bylo vhodné popřemýšlet a diskutovat, i když to v lidech vzbuzuje pochopitelné negativní pocity. Pan starosta dále zmínil, že povodňový plán obce je samozřejmě dobrý základ, ale zcela jistě existují oblasti, které by se mohly ještě vylepšit.

Vzhledem k tomu, že základní škola, ale i hasičárna a OÚ jsou v případě povodní zaplavené, projekt Odolné obce by pro obec mohl být velkým přínosem, ať již investicemi do obecních či spolkových aktivit či vybavení.

Mezi problémy, kterým obec v souvislosti s povodněmi v minulosti čelila, připomněl, kromě již zmíněného, i problémy s lagunami v jedné z částí obce, které zde přetrvávaly po velmi dlouhou dobu. Řešením bylo následné odvodňování této oblasti. Dále byla popisována kapacita povodňové zdi, jejíž použitelnost v současné době spočívá v pouhém prodloužení doby do nezbytné evakuace obyvatelstva v ohrožených lokalitách. Protože byla konstruována pouze na zadržení maximálně dvacetileté vody, v případě většího přílivu vody tato zeď přetéká a zaplavení oblasti nezabraňuje.

 

Následovala krátká diskuze s obyvateli, kde bylo zodpovězeno několik dotazů k samotnému projektu (kdo se může účastnit a jakým způsobem, zda již byla sestavena pracovní skupina a otázky k informacím na webu Diakonie). V průběhu této diskuze dva účastníci sál opustili.

 

V závěru došlo k podepisování prezenční listiny a výměně kontaktů.

 

Termín pro další setkání byl předběžně stanoven na květen 2017 s tím, že dojde k upřesnění skrze e-mailovou komunikaci se zástupci obce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *