Dění v uplynulém čtvrtletí ve Štětí

Kategorie: Odolná obec 2, Štětí | 0

Ve Štětí byla zahájena spolupráce mezi obcí a Diakonií ČCE v souvislosti s projektem Odolná obec II. Vzhledem k zájmu ze strany vedení obce byla započata jednání, a to nejen s krizovým řízením.

Součástí Odolné obce je nejen komunikace mezi týmem českého humanitárního oddělení DČCE a starostou obce; stejně důležití jsou i členové zastupitelstva, krizového řízení, zástupci místních škol a ostatní občané města Štětí včetně dětí.

Projekt Odolné obce byl proto rovněž prezentován  na setkání školské komise 16. února 2017 a ke spolupráci bylo nabídnuto školení učitelů v tématu mimořádné události, projektový den pro žáky vybraných tříd s možností získat metodické materiály k problematice mimořádných událostí.

Následující měsíc, 22. března 2017, proběhla schůzka se zástupci krizového řízení města Štětí, kde jsme společně pojmenovali témata další spolupráce a možnosti podpory připravenosti a prevence mimořádných událostí. Setkání řešitelů projektu  s krizovým řízením se uskuteční opět na podzim letošního roku.

Díky zahájené spolupráci jsme poznali další občany města Štětí, členky komise zapojené do projektu Zdravé město a s Městskou knihovnou Štětí plánujeme přednášku pro občany s tématem Voda nad zlato a Mimořádné události na podzim letošního roku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *