Setkání krizového řízení v Rudníku

Kategorie: Odolná obec 2, Rudník | 0

V průběhu posledních týdnů proběhlo několik schůzek mezi vedením obce Rudník a týmem Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE. Neopomenutelná spolupráce byla též započata s paní ředitelkou rudnické základní školy, paní Kuhn – Gaberovou. Důvodem k setkáním byla možnost zapojení obce Rudník do aktivit spojených s druhým během tzv. „Odolné obce“. Cílem projektu je podpořit komunity (obyvatelstvo obce) k vlastní zodpovědnosti při ochraně života, zdraví a majetku v době mezi mimořádnými událostmi (i v jejich průběhu) a zároveň pomoci obyvatelům obce pojmenovat rizika pro komunitu a hledat jejich řešení. Možnosti projektu jsou díky podpoře významné německé neziskové organizace Diakonii Katastrophehilfe relativně rozsáhlé a v případě aktivního zájmu nejen vedení obce, ale i místních obyvatel, lze na realizaci spolupráce začít velmi brzo pracovat.

Co může obec Rudník získat?

  • Příručku pro obyvatele pro případ mimořádných událostí vytvořenou přesně na míru Rudnickým obyvatelům
  • Vzdělávání – součástí Odolné obce jsou školení pro učitele MŠ a ZŠ v problematice mimořádných událostí, projektové dny pro vybrané třídy základní školy, metodické a vzdělávací materiály
  • Podporu pro realizaci tzv. „tvrdých“ protipovodňových opatření (studie, bariéry, vybavení pro likvidaci škod i podpora aktivních spolků)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *