Děti ze ZŠ Křešice už vědí, jak šetřit vodou

Kategorie: Křešice, Odolná obec 2, Školy | 0

Projektový den pro žáky prvního stupně a školení pedagogů bylo na pořadu dne 22. června 2017. Pro žáky 3., 4. a 5. tříd základní školy Křešice jsme si přichystali workshop na téma „Voda v globálních souvislostech a mimořádné události s vodou spojenými“ (sucho, nedostatek pitné vody apod.). Žáci už tak vědí, jak málo vody na Zemi je pitné, že v některých částech světa lidé přístup k pitné vodě nemají a jaké dopady má její nedostatek na jejich život, vzdělávání, práci. Názorné příklady jak mluvit s žáky o globálních problémech v oblasti vody, byly součástí školení, které bylo zaměřeno na učitele základní školy Křešice.

V Křešicích se pracuje na posílení odolnosti obce společnými silami všech

Dne 13. července 2017 proběhlo jednání s veřejností a se zástupci města. Se zastupiteli města v čele s panem místostarostou jsme prodiskutovali možnosti protipovodňových opatření, na kterých by se mohla Diakonie ČCE–HRS společně s městem podílet. Vznikla řada zajímavých návrhů a už se těšíme, jak se budeme podílet na jejich realizaci. Dalším možným výstupem v rámci projektu Odolná obec by měly být informační materiály, které budou sloužit místním obyvatelům v případě povodní či jiných mimořádných událostí.

Na další setkání s obyvateli a protipovodňovou komisí Křešic, jehož součástí bude pravděpodobně i zajímavá přednáška, se budeme těšit 12. října 2017 od 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *