Jak se můžeme bránit suchu?

V poslední době se začíná objevovat čím dál více zpráv o suchu. Jde však pouze o poplašné zprávy? Je příliš brzo na nějaké závěry? Nebo si máme zvykat na to, že vody do budoucna bude ubývat?

Většina lidí zatím nedostatek vody nepozoruje. Je to díky kvalitní vodárenské infrastruktuře, která byla v minulých letech vybudována. Bohužel do budoucna to stačit nebude a způsoby, jakým se dostatek vody zajišťuje (velké vodohospodářské stavby) jsou ekologicky sporné. Česko je suchem ohroženo v důsledku změny klimatu a období velkého sucha se opakují stále častěji. Je tedy potřeba mu předcházet a zároveň se připravovat, abychom se byli schopni vyrovnat s jeho následky. Některá řešení už vlastně dávno známe – stačí se podívat o pár desítek let zpět do minulosti jak vypadala krajina a jak se hospodařilo. Jaká řešení to jsou a co může udělat každý z nás?

Jak zajistit více vody v krajině?

Stát věnuje na prevenci či opatření proti suchu čím dál více peněz. V minulých dnech byla publikována Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, kterou vytvořilo ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí. Diakonie ČCE–HRS hodnotí dokument pozitivně, jsou zde však kapitoly, které nejsou dostatečně rozvedeny nebo byly zcela opomenuty. Více zde.

Řepka olejka a kukuřice kam se podíváš

Kapková závlaha

Většina vody v ČR pochází ze srážek a odtéká řekami do tří moří. Proto se Česku přezdívá střecha Evropy. Je tedy potřeba se soustředit na zadržování vody v krajině. Velkou roli hraje zemědělství. V době komunismu byla většina polí spojena do obrovských bloků, které nebyly ani po roce 1989 rozděleny. Máme tak největší půdní bloky v rámci EU. To vyhovuje velkým zemědělským firmám. Pole ale nemají téměř žádné funkční záchytné mechanismy, jak zadržovat vodu.

Ještě větší problém je to, co se na našich polích pěstuje. Kukuřice, řepka olejka, kukuřice, řepka olejka a pořád dokola. Tyto rostliny jsou jedny z nejhorších, co se zadržování vody týče. Když spadnou dešťové srážky, voda po polích rychle steče a společně s bahnem zaplaví ulice a domy. Zároveň tím ztrácíme nejúrodnější část půdy. To se ale díky koncepci, ale nejen jí, možná změní. Pokud zemědělci budou do držovat správné postupy, osejí pole správnými plodinami a rozmělní se půdní bloky. Vybudují, obnoví se remízky, meze, křovinné pásy nebo vysadí stromy. Taková jednoduchá opatření by celou situaci výrazně zlepšila. Důležité je také využívat moderní techniky a technologie, např. kapkové závlahy.

Meandr řeky Ploučnice

Přirozená koryta řek a sázení stromů

Velmi důležité je navrátit řekám a potokům přirozené koryto. Vybetováním koryt jsme odtok vody z našeho území ještě urychlili. Voda se nestihne vsáknout či vypařit a už je v sousedním státě. Tím pádem se netvoří dlouhodobější srážky ani zásoby podzemní vody. Koryta řek by měla být tvořena meandry (zákruty). V případě velké vody meandry fungují jako přírodní protipovodňové opatření, voda se volně rozlévá do přírody a místo měst zaplavuje louky. Vytvoří se přirozené mokřady, slepá ramena toků. Ty mají v případě mimořádných událostí pozitivní dopad.

Pomůže také výsadba stromů jak u pramenů řek, tak i ve městech. Stromy zadržují vodu v krajině, ochlazují prostředí, snižují výpar. Strom navíc může zasadit každý z nás. Inspirací nám může být známý příběh „Muže, který sázel stromy“.

Kam mizí pitná voda?

Odhad spotřeby vody za 24 hodin v ČR. Zdroj: Český rozhlas

Sbírat dešťovou vodu do sudů, které nám kazí vzhled okolí našeho domu, už není populární jako dříve. V programu „Dešťovka“ Státního fondu životního prostředí můžete do 7. září žádat na dotaci na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Nádrž může být skryta pod zemí.

Pokud je to možné, nezaléváme zahrádky pitnou vodou a vodu v bazénu vyměňujeme jen, když je to nutné. Podle Českého rozhlasu stačí, aby všichni majitelé bazénů v Česku napustili vodu ve stejnou chvíli, a z kohoutku nám nepoteče nic. Za 24 hodin se u nás jen na napouštění bazénu v sezóně spotřebuje 13 300 000 litrů pitné vody. Pro nadměrnou spotřebu vody než je průměr by bylo dobré stanovit vysoké cenové tarify.

Pokud stavíme, mysleme na materiály, které jsou polopropustné na vodu – jedná se například o chodníky, parkoviště apod. Při výstavbě domu neopomeňte moderní technologie, zelenou střechu, instalace úsporných hlavic a spoustu jiného.

Prevence začíná ve škole

Nesmíme zapomínat ani na vzdělávání našich nejmladších. Školy by měly do svých školních vzdělávacích programů vtěsnat další studijní okruh. Diakonie ČCE–HRS už na to myslela před několika lety, kdy byla vytvořena příručka „Voda nad zlato“, kde učitelé najdou tipy, jak o spotřebě vody učit poutavě a srozumitelně. Příručka je ke stažení zdarma na www.ucimespolu.cz.

Na závěr pro Vás máme kratičké video, které Vám a Vaší domácnosti pomůže v boji proti suchu už dnes a ještě ušetříte!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *