Děti ve Štětí už ví, proč dochází k povodním

Děti ve Štětí už ví, proč dochází k povodním

Podobně jako v dalších městech a obcích, kterým pomáháme stát se odolnou obcí, i ve Štětí jsme uspořádali projektový den pro děti. Projekt Odolná obec je totiž založený na dialogu s obyvateli a na hledání řešení právě s jejich pomocí. Na děti, které povodně často ještě ani nezažily a tvoří zranitelnější část obyvatel, by se nemělo zapomínat. Pokud je seznámíme s tím, co se může stát a  jaké jsou následky či příčiny takovéto mimořádné události, můžeme je lépe na záplavy připravit. I proto jsme projektový den uspořádali i na Základní škole Ostrovní ve Štětí.

Měly by se lidé cítit se zodpovědní za svět, ve kterém žijeme? Myslíme si, že je důležité, aby děti porozuměly tomu, co se děje v jejich bezprostředním okolí a jak mohou zdánlivě vzdálené události ovlivňovat jejich životy. I z toho důvodu propojujeme téma prevence povodní s aktivitami, při kterých děti kriticky a kreativně přemýšlejí o aktuálních tématech jako jsou klimatické změny nebo udržitelný rozvoj.

„Mně zaujalo, že pomáhá, když se místo uhelných elektráren staví vodní nebo větrný,“ odpověděla šesťačka na to, co se jí na projektovém dni nejvíce líbilo. Mluvila o jedné z teoretičtějších aktivit, které probíhaly uvnitř školy. Žáci kromě zhlédnutí informačního videa o klimatických změnách jako takových totiž také debatovali nad otázkami, argumentovali a naslouchali. Kromě otázek týkajících se příčin změn klimatu jako je doprava, oxid uhličitý, živočišná výroba či nešetrné zacházení s neobnovitelnými zdroji se řešil i její dopad. Kromě příkladů jako jsou korálové útesy či ohrožení určitých druhů zvířat děti debatovaly právě i o zvyšující se frekvenci mimořádných událostí, jako jsou extrémní sucha, cyklony, bouřky – a v neposlední řadě i povodně. Nezůstalo se však jen u bědování, ale předkládali se i návrhy, jak konkrétně určité problémy řešit. Na konci lekce si děti ve dvojicích vytvořily plakát o vybraném tématu, který vysvětloval, co způsobuje daný problém změny klimatu a jak by se případně dal řešit.

Co dát do evakuačního zavazadla? Jak se chovat, když přijde povodeň? A jak pomoci raněnému kamarádovi? Po teoretické části, která probíhala ve třídách, se děti venku zapojily do aktivit, které jim pomohly na tyto otázky odpovědět. Kromě toho si také vyzkoušely hasičský oblek nebo jak obecně reagovat v případě mimořádných událostí jako je požár.

Kromě projektového dne pro děti proběhlo na začátku května v ZŠ Ostrovní i školení pro učitele. To sice také bylo na environmentální téma, ale jak potvrdil Lukáš Macek, koordinátor projektu Odolná obec, není to to nejdůležitější. „Snažíme se učitelům ukázat nové metody výuky a inspirovat je v tom, jak o environmentálních tématech kreativně vyučovat, aby zároveň bylo ponecháno místo pro diskuzi.“

Na závěr bychom chtěli mnohokrát poděkovat ZŠ Ostrovní za příjemnou spolupráci a také Štětské televizi, která z projektového dne připravila povedenou reportáž, kterou můžete zhlédnout níže.

[kad_youtube url=“https://youtu.be/qOeWjLkaqWM“ width=560 height=315 ]

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!