Příručka pro obyvatele Plaňan

První příručka pro obyvatele z jedné z obcí zapojených do projektu Odolná obec II je na světě! Po několika setkáních s občany vznikla Příručka pro obyvatele Plaňan pro případ mimořádné události. „Brožura reaguje na místní podmínky a je přímo šitá na míru Plaňanům. Najdete tam důležité kontakty na ty, kdo mohou pomoci jak před blížící se povodní, tak i po ní.“ říká o příručce Lukáš Macek, koordinátor projektu Odolná obec.

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE vydalo příručku v nákladu 150 kusů za finanční podpory Diakonie Katastrophenhilfe. Příručka je určena především pro všechny domácnosti Plaňan, které leží v záplavových oblastech, ale samozřejmě bude i přístupná pro všechny on-line.

Zároveň tímto chceme poděkovat těm občanům městyse Plaňany, kteří byli ochotni sejít se s námi, sdílet své vzpomínky a diskutovat o podobě příručky. V průběhu loňského roku proběhlo celkem pět setkání s občany a krizovým řízením obce, během kterých se nejen debatovalo o zkušenostech z minulých povodní, ale také se řešilo, jak tyto znalosti zužitkovat a jak se co nejlépe připravit na případné povodně v budoucnu.

Co se v příručce dozvíte?

I díky tomu, že se do tvorby příručky zapojili občané a krizové řízení obce, lidé s různými zkušenostmi a pohledy, vznikla publikace zahrnující různá témata, praktické rady i nejdůležitější kontakty.

Kromě základního shrnutí míst, kde získat aktuální informace o vývoji situace, či kontaktů na členy povodňové komise, kteří jsou schopni poskytnout pomoc nejvíce ohroženým obyvatelům, se tu také dozvíte, jak postupovat, když hrozí povodeň – jak zabezpečit doklady a cennosti před zničením, jak zabalit evakuační zavazadlo nebo kde se ubytovat během evakuace. V brožuře najdete informace také o tom, jak je možné dopředu zabezpečit dům, nábytek a zařízení a jak předcházet škodám na majetku. V příručce nechybí ani informace, jak zabezpečit zvířata, neboť jde o téma, které je třeba promýšlet dopředu a které se vždy nedařilo – jak diskuse s občany ukázaly – během minulých povodních správně řešit.

Předání na Den seniorů

V červnu tohoto roku se uskutečnil v Plaňanech Den seniorů, na kterém jsme za přítomnosti paní místostarostky Leony Sixtové krátce představili projekt Odolná obec a předali seniorům příručku. Senioři obecně patří mezi ohroženější skupiny obyvatel a ti, jejichž domácnosti se nacházejí v záplavových oblastech, obzvlášť. Jsme proto rádi, pokud seniorům, ale i dalším občanům Plaňan bude příručka k užitku.

Příručku je také možné prohlédnout v elektronické podobě zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *