• Učit se nemusí jen v lavici
  • Brzy na viděnou

S dětmi v Plaňanech jsme na projektovém dnu probírali, co dělat v případě povodní

Stejně jako v ostatních Odolných obcích jsme i v Plaňanech uspořádali pro žáky základní školy projektový den o mimořádných událostech a změně klimatu. Děti se dozvěděly, co je to globální oteplování, co dělat při povodních a dalších mimořádných událostech. Navíc si mohly vyzkoušet své dovednosti v tělocvičně.

Ve třídě jsme s dětmi mluvili o tom, co je to extrémní počasí a jaké mimořádné události způsobuje. Ve skupinkách pak děti zjišťovaly, jak se zachovat během sucha, vichřice nebo když přijde povodeň. Spolu s dětmi jsme se také zabývali tím, jak tyto extrémní projevy počasí souvisí s globálním oteplováním.

Složité téma, jakým změna klimatu bezesporu je, snažili jsme se dětem přiblížit hrou na ledního medvěda. Nejprve jsme vytvořili z provazu pomyslnou ledovou kru, kterou lední medvědi potřebují ke svému životu. Kvůli globálnímu oteplování se kra postupně zmenšovala až do chvíle, kdy se na kru už někteří z žáků nevešli. Pomocí krátkého videa jsme pak dětem vysvětlili příčiny globálního oteplování a možnosti, jak můžeme postupující klimatickou změnu svým jednáním zmírňovat.  Video naleznete ke zhlédnutí zde. Získané vědomosti si děti zopakovaly tvorbou vlastích plakátů.

Na druhou část programu jsme se s dětmi přesunuli do školní tělocvičny, kde si děti mohly prověřit své znalosti a praktické dovednosti potřebné v případě mimořádné události. Děti si zopakovaly důležitá telefonní čísla, naučily se rozpoznávat druhy sirén a podle různých zvuků si zkoušely rozpoznávat mimořádné události, jako jsou povodně, vichřice, hromadné dopravní nehody, požáry a další.

V tělocvičně také na děti čekala stanoviště, na kterých se musely ve skupinkách popasovat s rozličnými úkoly – zabalit evakuační zavazadlo, poznávat práci hasičů, záchranářů a policistů, rozpoznávat mimořádné události od běžných situací i to, jak se při mimořádných událostech správně chovat. Vyzkoušely si také, jak pomoci kamarádovi a jak bezpečně přenést raněného.

Projektový den jsme uzavřeli celkovým shrnutím a kvízem, na jehož konci se každý zúčastněný dočkal malé odměny.

Děkujeme Základní škole Plaňany za spolupráci při uspořádání projektového dne.

Zanechte komentář