Městys Plaňany se do projektu Odolná obec zapojil v letech 2016 – 2019. Plaňany postihly povodně v roce 2013 a staly se proto jednou z obcí, které projekt podpořil. Díky aktivnímu zapojení občanů projekt výrazně zvýšil jejich připravenost na případné povodně v budoucnu.

Poskytli jsme finanční prostředky na nové vybavení pro místní sbor dobrovolných hasičů. Díky projektu dobrovolní hasiči získali motorový člun, záložní jednotku, kalové čerpadlo, povodňové pytle a další vybavení. Peníze šly také na modernizaci a rozšíření místního rozhlasu. Pro místní dobrovolné hasiče jsme také pořídili informační a svolávací systém FIREPORT, který funguje 24 hodin denně. Plaňany nyní disponují i audiovizuální technikou, která bude sloužit dobrovolným hasičům i místním občanům při osvětových setkáních.

Vydali jsme protipovodňovou příručku, která vznikla po roční přípravě spolu s občany a krizovým řízením obce. Z příručky lidé zjistí, co je třeba zabalit si do evakuačního zavazadla, jak pomoci nejvíce ohroženým občanům, jak kontaktovat povodňovou komisi a mnohem více. Příručku jsme bezplatně distribuovali přímo v obci a můžete si ji rovněž stáhnout z našich stránek.

Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší. Pro žáky místní základní školy jsme uspořádali projektové dny o mimořádných událostech a změně klimatu. Děti se dozvěděly, co je to globální oteplování, co dělat při povodních a dalších mimořádných událostech. Vyzkoušely si také, jak pomoci kamarádovi či jak bezpečně přenést raněného. Školení jsme uspořádali i pro učitele, kterým jsme nabídli metody, jak tato témata dětem co nejlépe přiblížit.

Projekt byl v Plaňanech zdárně dokončen v srpnu 2019.

Všechny články o působení projektu v Plaňanech

Ke stažení: