Povodně zasáhly Rudník už několikrát, naposledy v roce 2013, kdy v Rudníku způsobily značné škody. Díky účasti na projektu Odolná obec bude však Rudník na další povodně připravenější. Se zástupci obce, místními dobrovolnými hasiči a občany jsme se několikrát sešli, abychom společně přišli na to, jak Rudníku co nejlépe pomoci.

Poskytli jsme více než 950 tisíc korun na výstavbu humanitárního skladu v Arnultovicích, jenž bude sloužit sboru dobrovolných hasičů. Pro místní obyvatele a dobrovolné hasiče jsme ve spolupráci s našimi experty, organizací Člověk v tísni a Státním zdravotním ústavem uspořádali odborné přednášky o tom, jak se žije v záplavové oblasti, jak poskytovat psychosociální první pomoc či jak se bránit infekcím po povodních.

Velkou pomocí bude také Příručka pro obyvatele Rudníku, která vznikala ve spolupráci se zástupci obce, místních dobrovolných hasičů a občany. Příručka vychází z osobních zkušeností i odborných poznatků a zahrnuje informace o povodňovém plánu Rudníku či informace, kam se uchýlit během evakuace, jak se na ni preventivně připravit a jak postupovat při návratu domů.

Dětem jsme připravili projektové dny, na kterých si vyzkoušely balit evakuační zavazadlo, plnily pytle pískem či hledaly souvislosti mezi povodněmi a změnou klimatu. Pro pedagogy jsme uspořádali semináře, na kterých jsme jim nabídli metody, jak tato témata dětem co nejlépe zprostředkovat v rámci různých vyučovacích předmětů.

Projekt byl v Rudníku zdárně dokončen v srpnu 2019.

Články o působení projektu v Rudníku:

Ke stažení: