Město Štětí se zapojilo do projektu v letech 2016 – 2019, neboť jeho dvě části Počeplice a Hněvice, které leží přímo u břehů Labe, jsou povodněmi ohrožovány opakovaně. Na pomoc v jedné z těchto oblastí jsme se s projektem Odolná obec také zaměřili.

Přispěli jsme více než 850 tisíci korunami na vybavení místních dobrovolných hasičů, kteří tak díky projektu získali kalová i plovoucí čerpadla, halogenové reflektory, elektrocentrály či protipovodňové vaky.

Ve spolupráci s místními obyvateli Počeplic jsme vydali Povodňového rádce pro obyvatele Štětí-Počeplic, ve kterém občané najdou všechny důležité kontakty a také informace, jak postupovat při evakuaci či jak předejít větším škodám na majetku. Kromě letáku jsme navíc nechali vytisknout i praktickou magnetku na lednici obsahující všechny důležité kontakty.

Na prevenci jsme nezapomínali ani u dětí a seniorů. Na Základní škole Ostrovní jsme uspořádali projektový den, během kterého děti zjistily, co dát do evakuačního zavazadla, jak se chovat, když přijde povodeň, a jak povodně souvisí se změnou klimatu. Místní učitelé se účastnili školení o tom, jak pracovat s tématem povodní a jiných katastrof ve výuce. Setkali jsme se také se seniory, pro které jsme uspořádali besedu a představili  Povodňového rádce.

S místním podnikem Mondi Štětí a.s. jsme v rámci Dne změny připravili pro děti i dospělé interativní aktivity, při kterých si děti mohly vyzkoušet zabalit evakuační zavazadlo a dospělí se seznámit s naším projektem.

Projekt byl ve Štětí zdárně dokončen v srpnu 2019.

Články o působení projektu ve Štětí:

Ke stažení:

Video: