Město Terezín zasáhly povodně v letech 2002 i 2013. Kvůli svému pevnostnímu charakteru je město obzvláště zranitelné. To, jak je povodňová připravenost pro město důležitá, zdůraznil i tehdejší starosta města Daniel Trapani: „V roce 2002 se Terezín, postavený jako pevnost, naplnil vodou jako obrovský bazén. Ve 2013 už se voda do města nedostala.“ V rámci projektu Odolná obec jsme se proto nesnažili pomoci jen Terezínu, ale i přidruženým obcím.

Terezínu jsme poskytli finanční a technickou pomoc na preventivní opatření do budoucna. Vydali jsme manuál s nejnutnějšími informacemi pro případ povodně a k tomu navíc protipovodňovou příručku šitou na míru místním obyvatelům.

Zapojili jsme se také do akce pro děti nazvané Pohádková cesta městem. Program zahrnující protipovodňovou osvětu jsme přizpůsobili pohádkovému zaměření. Děti měly například předvést králi a královně, jak se správně a rychle evakuovat z hradu, který ohrožuje blesková povodeň.

Projekt byl zdárně dokončen v srpnu 2016.

 

Ke stažení:

Příručka pro obyvatele Terezína

Plakát pro obyvatele Terezína ve formátu A4

Plakát pro obyvatele Terezína ve fomátu A3

Příručka – Odolná obec jako rozhodnutí