Město Terezín zasáhly povodně v letech 2002 i 2013. Kvůli svému pevnostnímu charakteru je město obzvláště zranitelné. To, jak je povodňová připravenost pro město důležitá, zdůraznil i tehdejší starosta města Daniel Trapani: „V roce 2002 se Terezín, postavený jako pevnost, naplnil vodou jako obrovský bazén. Ve 2013 už se voda do města nedostala.“ V rámci projektu Odolná obec jsme se proto nesnažili pomoci jen Terezínu, ale i přidruženým obcím.

Terezínu jsme poskytli finanční a technickou pomoc na preventivní opatření do budoucna. Díky projektu byly vyhotoveny studie protipovodňové ochrany, realizována protipovodňová opatření a vybaven humanitární sklad. Vydali jsme manuál s nejnutnějšími informacemi pro případ povodně a k tomu navíc protipovodňovou příručku šitou na míru místním občanům.

Zapojili jsme se také do osvětové akce pro děti nazvané Pohádková cesta městem. Program protipovodňové osvěty jsme tentokrát přizpůsobili pohádkovému zaměření. Děti tak měly za úkol vysvětlit a ukázat králi a královně, jak se správně a rychle evakuovat z hradu, který ohrožuje blesková povodeň.

Projekt byl v Terezíně zdárně dokončen v srpnu 2016.

Články o působení projektu v Terezíně:

Ke stažení: