Odolná obec, to nejsou jen nápravy škod či modernizace protipovodňového vybavení. Projekt zahrnuje také osvětové aktivity, které přispívají k připravenosti na povodně a jiné mimořádné události napříč generacemi. Nedílnou součástí je dostat tyto informace do všeobecného povědomí dětí ve školách.

Projektové dny pro žáky

Pro žáky připravujeme projektové dny, na kterých se učí, jak se chovat v případě povodně, vichřice nebo když udeří sucho. Pomocí her, videí a skupinových aktivit dětem vysvětlujeme, co přírodní katastrofy způsobuje, jak se během mimořádných událostí chovat a jak se na ně připravit. V minulosti měly děti rovněž možnost vyzkoušet si hasičské vybavení nebo si zabalit evakuační zavazadlo.

Semináře pro učitele

Pro učitele organizujeme interaktivní semináře, kde učitele seznamuje s metodami, jak téma mimořádných událostí zajímavou formou přinášet do výuky. Představujeme moderní výukové metody, které jsou popsané i v metodické příručce Mimořádné události v globálních souvislostech. Učitelům nabízíme také podklady pro výuky – edukativní videa, fotografie, pracovní listy aj.

Naše zkušenost

Zkušenost ze spolupráce se školami byla doposud oboustranně pozitivní. Projektové dny jsme pořádali v Rudníku, Štětí, Křešicích, Dolních Beřkovicích, Soběslavi či v Terezíně, na některých místech dokonce opakovaně. Seminářů pro učitele se zúčastnily přes tři desítky učitelů ze Štětí, Křešic, Plaňan, Rudníku a blízkého okolí.

Materiály ke stažení

Mimořádné události v globálních souvislostech (příručka pro učitele)

Metodická příručka obsahuje šest lekcí, které se věnují tématům jako Mimořádné události u nás a ve světě či Evakuační zavazadlo. Každá lekce nabízí zpracování pro mladší žáky, verzi pro starší žáky a informační text pro učitele. K příručce navíc patří pracovní listy, fotografie a další audiovizuální materiály.

Metodická příručka pro učitele

Přílohy k metodické příručce pro učitele

Video o změně klimatu

Pro nejmenší děti jsme připravili video o změně klimutu. Video seznamuje žáky s projevy globálního oteplování, jakými jsou zvyšování teploty vzduchu, dlouhodobá sucha, extrémní projevy počasí (povodně) a jejich dopady (sesuvy půdy). Jednoduchým způsobem také vysvětluje, jak ke klimatické změně dochází a co můžeme dělat, abychom ji zmírnili.

Články o působení projektu ve školách: