Plaňany jsou zase o něco odolnější

Plaňany jsou zase o něco odolnější

Ve čtvrtek 27. září jsme se slavnostně sešli s obyvateli městyse Plaňany, panem starostou a paní místostarostkou, abychom jim předali vybavení pořízené pro obec v rámci našeho projektu Odolná obec.

Projekt podporuje obce, aby se lépe připravily na mimořádné události a měly vybudované technické zázemí, které jim umožní lépe mimořádným událostem čelit. Projekt je finančně podporován organizací Diakonie Katastrophenhilfe.

Obec za získané prostředky nakoupila nové vybavení: například člun a motor, záložní jednotku, kalové čerpadlo, povodňové pytle a další vybavení pro místní sbor dobrovolných hasičů. Prostředky šly také na modernizaci a rozšíření místního rozhlasu.

Dobrovolný hasičský sbor se také rozhodl nechat proškolit 10 svých členů na vůdce malého plavidla, aby byli schopni nově pořízený člun při povodních využívat.

Při setkání v Plaňanech jsme také rozdávali Příručku pro obyvatele Plaňan pro případ mimořádné události, která v rámci tohoto projektu vznikla již dříve v letošním roce.

Příručka je určena především pro všechny domácnosti Plaňan, které leží v záplavových oblastech, ale samozřejmě je k dispozici i ostatním obyvatelům. Více si o této příručce můžete přečíst zde.

Spolupráce mezi Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce na projektu Odolná obec předáním vybavení pro případ povodní nekončí. 15. listopadu proběhne projektový den na základní škole v Plaňanech.

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!