Odolná obec jako rozhodnutí

Odolná obec jako rozhodnutí

Českou republiku zasáhly v novodobé historii povodně již několikrát. Pokaždé si přitom vybraly daň na životech i na majetku. Vzhledem k tomu, že některé oblasti naší země postihly povodně opakovaně, snaží se jim od roku 2015 Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce  pomáhat v rámci projektu Odolná obec. Příběhy tří obcí a měst, které se do projektu zapojily, přináší nová publikace Odolná obec jako rozhodnutí.  

Cílem publikace je přiblížit zkušenosti s povodněmi očima těch, kteří je prožili, a to na příkladech 3 obcí a měst – Terezína, Plaňan a obce Rudník. Čtenáři se dozví, jak se místní vypořádali s povodněmi, ať již v roce 2013 či 2002, a jak jsou nyní připraveni na případné povodně v budoucnu. Medailonky jednotlivých obcí nabízí také rozhovory s jejich zástupci a ohlasy tamních obyvatel.

„Povodně 2013 byly pro mě oproti povodním 2002 ve znamení obrovské profesionality a výborné organizace…Osobně jsem toto období prožívala velmi emotivně jak v pozici místostarostky, tak jako obyvatelka, která měla zatopený svůj rodinný dům i dům rodičů.“ Hana Rožcová, starostka Terezína

„Poskytnutím finančních prostředků z projektu Odolná obec městys mohl zlepšit technické vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů a vytvořit pro obyvatele v ohroženém území informační příručku, jak se chovat za mimořádných situací.“  Martin Charvát, starosta městyse Plaňany

„Dále jsme začali spolupracovat s Diakonií ČCE – Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce na projektu Odolná obec, který zajistí pro náš sbor dobrovolných hasičů rozšíření požární zbrojnice,“ zakončuje výčet přijatých opatření starosta Rudníku Aleš Maloch.

Závěr publikace představuje aktivity Diakonie ČCE – Střediska humanitární a rozvojové spolupráce v rámci povodňové pomoci, ať již jde o zřizování humanitárních základen v místě povodně, manuální pomoc při obnově domácností nebo prevenci v podobě přípravy dobrovolníků a projektových dnů na školách. Nechybí ani představení samotného projektu Odolná obec, jehož cílem je pomáhat obcím posilovat svou připravenost a přetavit draze získané zkušenosti k účinnějšímu předcházení následkům případných povodní v budoucnu.

Publikaci v PDF najdete zde.

 

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!