Rudník má nový humanitární sklad

Rudník má nový humanitární sklad

Dlouhodobá spolupráce Diakonie ČCE a Rudníku přináší své ovoce i teď těsně před vánočními svátky. Během doby trvání projektu jsme nejen přispěli k většímu bezpečí obyvatel obce před povodněmi díky vytvořeným příručkám, ale i vybudováním povodňového humanitárního skladu. Nový humanitární sklad slouží k bezpečnému uchování technického vybavení, které bude využito v případě povodní. Sklad je dostatečně prostorný i pro výjezdová vozidla stočlenného Sboru dobrovolných hasičů Arnultovice.

Slavnostní předání, které se konalo v sobotu 14. 12. 2019, si nenechali ujít ani zástupci Střediska humanitární a rozvojové spolupráce. Slavnostního přestřižení pásky se tak ujala i ředitelka organizace Kristina Ambrožová.

Humanitární sklad by nevznikl bez podpory a spolupráce se zastupiteli obce Rudník a místního Sboru dobrovolných hasičů a finanční podpory naší partnerské organizace Diakonie Katastrophenhilfe.

© Foto kredit Angela Veselá

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!