Zastupitelstvo Kamýku schválilo zapojení obce do projektu

Zastupitelstvo Kamýku schválilo zapojení obce do projektu

Do projektu Odolná obec se po Chodounech a Lounkách zapojila i další obec, kdy v únoru tohoto roku zastupitelstvo obce Kamýk nad Vltavou odsouhlasilo účast na projektu. Díky tomu můžeme zahájit dlouhodobou spolupráci při osvětě obyvatel o připravenosti na povodně. Zároveň budeme zjišťovat, která preventivní opatření by mohla obec přijmout a jak může Diakonie obec podpořit.

Zdroj fotografií: https://www.obeckamyk.cz/index.php/zajimavosti/povoden

Kamýk nad Vltavou je malebná obec ležící v údolí u řeky Vltavy na pomezí Sedlčanska a Příbramska. Rozléhá se na obou březích Vltavy, které jsou spojeny přibližně 110 metrů dlouhým mostem. Právě blízkost Vltavy je velká hrozba pro celou obec, která se často potýká s povodněmi. Největšími povodněmi v novodobé historii byly bezesporu v roce 2002, kdy povodně poškodily 60 domů a neušetřily rodinné domky, firemní majetky ani objekty obce včetně obecního úřadu a základní školy.

Povodně se Kamýku nad Vltavou bohužel nevyhnuly ani v roce 2013. Podívejte se na video, které řádění velké vody v Kamýku zaznamenalo:

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!