Hrobce získají člun i digitální povodňový plán

posted in: Hrobce, Odolná obec 3 | 0

V pondělí 8. června projektový tým společně s ředitelkou Střediska Kristinou Ambrožovou zavítal do Hrobců, kde byla podepsána darovací smlouva. Na základě této smlouvy získají Hrobce nástroje, které obci umožní lépe chránit své obyvatele.

Důležitým krokem pro lepší připravenost na povodně je digitální povodňový plán, který umožní průběžné doplňování aktuálních informací a bude přístupný i občanům. Pro občany také připravujeme příručku, ve které budou všechny základní informace a ve které si také budou moci zapsat svůj vlastní povodňový plán domácnosti.

Jednotka dobrovolných hasičů také díky projektu získá člun, který budou moci využívat k zásahům na řece, a to nejen v případě povodní. Obec Hrobce bude mít také vylepšený rozhlas, zastaralé ampliony budou nahrazeny za nové.