Hrobce získají člun i digitální povodňový plán

Hrobce získají člun i digitální povodňový plán

V pondělí 8. června projektový tým společně s ředitelkou Střediska Kristinou Ambrožovou zavítal do Hrobců, kde byla podepsána darovací smlouva. Na základě této smlouvy získají Hrobce nástroje, které obci umožní lépe chránit své obyvatele.

Důležitým krokem pro lepší připravenost na povodně je digitální povodňový plán, který umožní průběžné doplňování aktuálních informací a bude přístupný i občanům. Pro občany také připravujeme příručku, ve které budou všechny základní informace a ve které si také budou moci zapsat svůj vlastní povodňový plán domácnosti.

Jednotka dobrovolných hasičů také díky projektu získá člun, který budou moci využívat k zásahům na řece, a to nejen v případě povodní. Obec Hrobce bude mít také vylepšený rozhlas, zastaralé ampliony budou nahrazeny za nové.

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!