Chodouny získají digitální povodňový plán i novou střechu

Chodouny získají digitální povodňový plán i novou střechu

Po prvním setkání s paní Cimrovou, starostkou Chodoun, nebylo úplně jisté, jaké výhody by obec mohla díky projektu získat. Při vzájemných rozhovorech jsme postupně zjišťovali, že obec má velké možnosti projekt využít a zajistit tak větší bezpečí svým obyvatelům, pokud by řeky znovu vystoupaly ze svých břehů.

Se zástupci obce jsem se shodli, že by snazší komunikaci a přehlednosti situace během mimořádných událostí přispěla digitalizace stávajícího povodňového plánu. Digitální povodňový plán bude po dokončení k dispozici na webových stránkách Chodoun i pro širokou veřejnost.

Projekt také ze svých finančních prostředků podpoří opravu střechy stodoly. Ve stodole je uloženo vybavení obce, které slouží k zabezpečení občanů během povodní a je tak nepostradatelným článkem při boji s velkou vodou.

Na pondělním zastupitelstvu dne 29. června 2020 byla schválena darovací smlouva mezi Diakonií a obcí Chodouny. Díky vstřícnosti vedení obce a německého partnera projektu tak již nic nebrání tomu, abychom se v projektu posunuli zase o kousek dál.

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!