Projekt přinese Kamýku nad Vltavou člun a kurz první pomoci

Projekt přinese Kamýku nad Vltavou člun a kurz první pomoci

Projekt Odolná obec získal konkrétní podobu již i v Kamýku nad Vltavou. Po jednáních se starostou obce, panem Haladou, jsme se dohodli jak na protipovodňových opatřeních, tak na potřebné osvětě, kterou projekt obci přinese.

Život občanů Kamýku nad Vltavou je výrazně ovlivněn blízkostí toku Vltavy. Není proto divu, že jedním z hlavních opatření bude pořízení člunu pro místní Sbor dobrovolných hasičů. Místní hasiči jsou v případě povodní nesmírně důležitým článkem při ochraně občanů, a právě člun jim chyběl k tomu, aby mohli v případě povodně ještě rychleji a efektivněji zasáhnout. Díky projektu získají hasiči i další vybavení včetně zásahového obleku, čerpadel a plně vybavený krizový stan.

Obyvatelé obce v příštích letech dostanou do svých schránek praktický leták a později i podrobnější brožuru, ve které najdou důležité informace, jak se na povodeň připravit a co přesně je potřeba udělat, pokud se již velká voda blíží. Pro učitele místní základní školy a zaměstnance obecního úřadu uspořádá Diakonie kurz první zdravotnické pomoci od školitelů z První pomoci Živě. Zkrátka nepřijdou ani senioři, pro které bude příští rok na jaře určena přednáška o první zdravotnické pomoci.

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!