Projekt Odolná obec přinese Rumburku protipovodňová opatření i osvětu

posted in: Odolná obec 3, Rumburk | 0

Diakonie a město Rumburk podepsaly letos v květnu smlouvu o spolupráci na projektu Odolná obec, díky které získá město finanční prostředky na protipovodňová opatření. Projekt nabídne také spolupráci rumburským školám a povodněmi ohroženým obyvatelům města.

Při vzájemných setkáních bylo dohodnuto, že Diakonie finančně podpoří odvodnění v ulici Sukova, kde jsou pravidelně zaplavovány rodinné domy při prudkých přívalových deštích, které přinášejí vodu z nedalekých kopců. Díky projektu bude také pořízena cisterna na vodu, která bude sloužit občanům během období sucha, ale především po povodních, kdy kvůli znečištěným studnám potřebují jiný zdroj vody.  

Město Rumburk pro své občany společně s Diakonií také připraví „povodňový seriál“, který bude čtvrtletně vycházet v Rumburských novinách a jehož prostřednictvím budeme informovat, co dělat při povodních a jak se na ně připravit. Nejohroženější občané dostanou také praktické magnetky na lednici s důležitými informacemi pro případ krizové události. V první čísle Rumburských novin najdete první díl našeho „povodňového seriálu“ nazvaný Kde zjistit základní informace o povodňové situaci. Všechny kapitoly budeme zveřejňovat i na těchto webových stránkách.

Kapitola č. 1: Kde získat aktuální informace