Dobrovolníci věnovali svůj čas naší krajině

Dobrovolníci věnovali svůj čas naší krajině

Letošní bleskové povodně ukázaly, že naše krajina není připravena zadržet větší objemy vody. Voda z krajiny rychle odtéká, což způsobuje sucho, nebo naopak povodně. Ukazuje se, jak důležité je věnovat se proměně krajiny – zlepšit hospodaření s vodou a dělat taková opatření, která v ní vodu zadrží. Takovými opatřeními jsou například obnova přirozených koryt vodních toků, přerušení meliorací, výsadba nelesní zeleně, zvýšení organické složky v půdě, budování tůní a mokřadů.

Spolu s dobrovolníky a dobrovolnicemi se proto Diakonie zapojila do péče o krajinu, aby dokázala zadržet větší množství vody a lépe tak odolávala povodním i suchu. Na programu bylo hrabání pokosené trávy, kopání nové tůně a exkurze po místních mokřadech.

Odbornou exkurzi a dobrovolnické práce při údržbě mokřadů a kopání tůní vedl hydrobiolog a člen spolku Mokřady Mgr. Jaromír Maštera. Pokud se chcete dozvědět více o významu vody v krajině, přečtěte si rozhovor s Jaromírem Mašterou v Ekolistu.

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!