O mimořádných událostech se školáky v Brozanech nad Ohří

O mimořádných událostech se školáky v Brozanech nad Ohří

Předposlední zářijový týden jsme uspořádali pro žáky druhé a třetí třídy náš tradiční projektový den o mimořádných událostech v Základní škole v Brozanech nad Ohří. Nejprve jsme s dětmi mluvili o tom, co je to mimořádná událost a kde se o ní mohou dozvědět. Děti si vyzkoušely mimořádné události rozpoznávat – z obrázků i zvuků, které je doprovázejí. Zamyslely se také nad tím, na co je třeba při evakuaci nezapomenout a co do evakuačního zavazadla zabalit.

Po úvodním seznámení s mimořádnými událostmi jsme se s dětmi přesunuli ven na hřiště. Tam jsme děti rozdělili do skupin tak, aby si mohly vyzkoušet své dovednosti – rozpoznat různé typy sirén, zavolat na tísňovou linku nebo pomoci raněnému kamarádovi. Zopakovaly si také, jak zabalit evakuační zavazadlo a jak poznat, co do něj nepatří.

Na závěr děti vyplnily krátký kvíz, ve kterém si ověřily, co se během projektového dne naučily. Od nás dostaly malou odměnu. Děti byly moc šikové a věříme, že se jim projektový den líbil a že jim získané dovednosti pomohou zvládnout nenadálou událost v případě, že se s ní někdy setkají.

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!