Chodouny s připraveností na povodně nezahálí

Ani na přelomu léta a podzimu se v Chodounech s připraveností na povodně nezahálelo. Podařilo se dokončit opravu střechy stodoly, která při povodních slouží jako humanitární sklad, bylo zadáno zpracování digitálního povodňového plánu a významně se pokročilo na povodňové příručce.

Střecha stodoly sloužící jako sklad nejen humanitární a povodňové techniky obce je nyní opravená. Došlo na výměnu části trámů, které již byly v nevyhovujícím stavu. Stodola se nyní může pyšnit také novou střešní krytinou.

Digitální povodňový plán dokončí odborníci do konce tohoto roku. Obsahovat bude podrobný popis povodněmi ohroženého území a kontakty na povodňovou komisi. Podstaná část povodňového plánu bude přístupná občanům na webových stránkách obce tak, aby jej měli v dosahu, kdykoliv ho budou potřebovat.

Ve spolupráci s vedením obce také vzniká praktická příručka pro obyvatele žijící v záplavovém území. V příručce najdou důležitě informace o tom, jak se mohou na povodně připravit a předejít škodám, i aktuální kontakty. Dokončena bude v příštích měsících.