V Rumburku obdrží občané praktickou magnetku

Projekt Odolná obec v Rumburku se díky spolupráci s vedením města dostává do další fáze. Magnetky na lednici, které nesou název „Když se blíží povodeň…“, jsou již hotové a připravené k distribuci. Magnetky budou předány domácnostem v záplavových oblastech během příštích měsíců. Na konečný vzhled magnetky se můžete podívat již dnes.

V příštím roce začnou stavební práce v ulici Sukova za účelem odvodnění a snížení rizika zaplavení zdejších rodinných domů. Díky finanční podpoře projektu město také mohlo objednat cisternu na vodu, která bude sloužit obyvatelům Rumburku během povodní i sucha. Cisternu město Rumburk od dodavatele obdrží již do konce tohoto roku.

Elektronická verze magnetky je k dispozici zde: