Chodouny dokončily digitální povodňový plán

Na konci minulého roku dokončila obec Chodouny a Lounky ve spolupráci s experty z VOP Dolní Bousov nový povodňový plán v tištěné i digitalizované podobě. Plán pomůže povodňové komisi obce předejít rozsáhlým následkům a zvládat případné povodně v Chodounech i Lounkách.

Součástí zpracování povodňového plánu byla místní prohlídka terénu, vytvoření fotodokumentace a vyhodnocení možného ohrožení. K povodňovému plánu obec obdržela i další materiály, jako je povodňová kniha či vzory vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Samozřejmě proběhlo i zaškolení povodňové komise panem Ing. Mrkvičkou.

Aktualizovaný povodňový plán byl také již převeden do své digitalizované podoby a jeho veřejná část je přístupná všem obyvatelům obce na webových stránkách obce Chodouny a Lounky.

Digitální povodňový plán si můžete prohlédnout zde: