Chodouny dokončily digitální povodňový plán

Chodouny dokončily digitální povodňový plán

Na konci minulého roku dokončila obec Chodouny a Lounky ve spolupráci s experty z VOP Dolní Bousov nový povodňový plán v tištěné i digitalizované podobě. Plán pomůže povodňové komisi obce předejít rozsáhlým následkům a zvládat případné povodně v Chodounech i Lounkách.

Součástí zpracování povodňového plánu byla místní prohlídka terénu, vytvoření fotodokumentace a vyhodnocení možného ohrožení. K povodňovému plánu obec obdržela i další materiály, jako je povodňová kniha či vzory vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Samozřejmě proběhlo i zaškolení povodňové komise panem Ing. Mrkvičkou.

Aktualizovaný povodňový plán byl také již převeden do své digitalizované podoby a jeho veřejná část je přístupná všem obyvatelům obce na webových stránkách obce Chodouny a Lounky.

Digitální povodňový plán si můžete prohlédnout zde:

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!