Město Rumburk se může pochlubit novou cisternou na pitnou vodu

Město Rumburk se může pochlubit novou cisternou na pitnou vodu

V Rumburku se díky spolupráci s vedením města podařilo v loňském roce dosáhnout významných úspěchů, které pomohou městu a jeho občanům se lépe vypořádat s případnou povodní.  

Prvním z nich byly praktické magnetky na lednici s názvem „Když se blíží povodeň…“, které pomohou ohroženým občanům rychle se zorientovat v případě, že přijde krizová situace. Povodněmi ohrožení občané magnetky obdrží v průběhu příštích měsíců.

Ještě větší radost přinesla cisterna na pitnou vodu. Díky ní bude snadnější zásobovat čistou vodou občany Rumburku i z blízkého okolí, kteří budou mít povodněmi kontaminované studny.   

Ani v tomto roce nebudeme zahálet. Brzy začnou stavební práce v ulici Sukova za účelem odvodnění a snížení rizika zaplavení zdejších rodinných domů. V plánu je také beseda pro občany a pravidelné články v Rumburských novinách s radami pro občany, jak se zachovat v případě blížící se povodně.

Sundávání cisterny z vleku není nic snadného. Přesvědčte se sami:

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!