Distanční výuka se nevyhýbá ani učitelům v projektu Odolná obec

Distanční výuka se nevyhýbá ani učitelům v projektu Odolná obec

Projekt Odolná obec si klade za cíl působit nejen v ohrožených obcích, ale také ve školách, kde se zaměřuje na žáky a jejich učitele. V předchozích letech jsme pořádali semináře pro učitele přímo v zapojených školách. Dnešní doba nám bohužel osobní setkávání neumožňuje, a tak jsme tyto semináře překlopili do online světa.

První webinář „Mimořádné události v distanční výuce interaktivně“ připravený pro učitele ZŠ Kamýk nad Vltavou se uskutečnil 18. března 2021. Během našeho setkání jsme představili nástroj Google Jamboard, který umožňuje učitelům a žákům společně pracovat na jedné sdílené online tabuli. Díky tomu se žáci mohou do online výuky aktivněji zapojovat, sdílet mezi sebou své nápady a představy a určitým způsobem i spolupracovat.

Příklad využití Google Jamboard při výuce tématu Mimořádné události.

Věnovali jsme se také tématu mimořádných událostí, protože věříme, že informovanost dětí o možných nebezpečích a možnostech, jak se před nimi co nejlépe chránit, je pro ochranu života, zdraví a majetku důležitá. I proto vznikla metodická příručka pro učitele se zážitkovými lekcemi pro výuku ve třídě, a nově i verze některých lekcí uzpůsobených pro distanční výuku. Učitelé, kteří se webináře zúčastnili, ke všem metodickým a výukovým materiálům získali přístup a mohou je kdykoliv využít pro svoji výuku.

Do budoucna společně se ZŠ Kamýk nad Vltavou plánujeme uspořádat i projektový den přímo pro žáky, během nějž se děti naučí rozpoznávat mimořádné události, vyzkouší si sbalit evakuační zavazadlo, poznávat různé sirény i poskytnout pomoc kamarádovi. Další webináře a projektové dny pro žáky budeme připravovat i v jiných základních školách. Pokud byste i Vy ve Vaší škole měli o některý z nabízených programů zájem, napište nám, rádi za Vámi přijedeme.

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!