Školení povodňové komise zakončilo tvorbu hrobeckého povodňového plánu

Školení povodňové komise zakončilo tvorbu hrobeckého povodňového plánu

Člun dobrovolných hasičů v Hrobcích již nese svoje označení a může konečně bez omezení brázdit vody Labe a pomáhat při zásazích v případě potřeby. Tím ale zdejší působení projektu Odolná obec rozhodně neskončilo a stále pokračujeme v dalších opatřeních, která přispějí k odolnosti obyvatel žijících poblíž břehu.

Zastupitelé obce Hrobce se již na začátku působení projektu rozhodli v zájmu zvýšení bezpečnosti svých obyvatel pro tvorbu nového povodňového plánu. Povodňový plán byl dokončen a zastupitelstvem i nadřízenými úřady v Roudnici nad Labem schválen na jaře tohoto roku. Poslední důležitou součástí bylo školení povodňové komise obce, které proběhlo pod vedením pana inženýra Mrkvičky z VOP Dolní Bousov ve středu 21. dubna 2021. Plán je již dostupný ve své digitální podobě na webu obce, kde je možné si jej prohlédnout.

Povodňový plán obce Hrobce

V květnu také vyšlo nové číslo Hrobecké vlny, čtvrtletního zpravodaje pro obyvatele obcí Hrobce a Rohatce. V něm se mohli občané dočíst o projektových novinkách nebo o tom, jak Labe ovlivňovalo životy obyvatel na jeho březích v minulosti. Nechyběl ani článek o tom, jak je možné se na povodeň připravit.

Paní starostka a projektový tým v této chvíli spolupracují na plánování rekonstrukce obecního rozhlasu, která bude probíhat v následujících měsících. Nový rozhlasový systém umožní snazší varování občanů před blížícím se nebezpečím a zajistí řádné fungování všech hlásičů v obci.

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!