Daniel Pitek v Chodounech povede besedu o krajině

Daniel Pitek v Chodounech povede besedu o krajině

V Chodounech a Lounkách projektových tým nezahálel ani v první polovině roku 2021. Po distribuci příručky o důležitosti připravenosti obyvatel záplavových území začal projektový tým společně s paní starostkou Cimrovou domlouvat další akce a opatření.

Důležitým bodem, na kterém se domluvila paní starostka společně se zastupitelstvem a zaměstnanci Diakonie ČCE, je finanční podpora již proběhlé rekonstrukce střechy sálu kulturního domu. Sál v případě mimořádných událostí (např. povodní) může sloužit jako evakuační centrum pro občany. Díky této skutečnosti bylo odsouhlaseno, že oprava střechy je důležitá pro připravenost obce na nenadálé události a podpoře z projektu tedy nic nebrání.  

Aktuální je pozvánka na dvě červnové besedy, na které vás srdečně zveme. První besedou nás provede pan Daniel Pitek, kterého můžete znát i pod přízviskem „Sedlák pod Milešovkou“. Během besedy bude mluvit o tom, jak zadržovat vodu v krajině, jak se bránit suchu a jak na půdě hospodařit v souladu s přírodou a ekologickými principy. Beseda se bude konat v sále Kulturního domu v Chodounech 22. 6. 2021 od 18:00 hodin. 

Na besedu s panem Pitkem naváže pan Ing. Vít Rous s tématem „Sucho a povodně – dvě strany jedné mince“. Dozvíme se, jaké by byly vhodné úpravy v okolí obce Chodouny a Lounky a proč jsou tato opatření důležitá a co přinesou občanům. Beseda se bude konat také v sále Kulturního domu v Chodounech o týden později, konkrétně 29. 6. 2021 od 18:00 hodin.

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!