Rumburské děti se naučili, jak se zachovat při mimořádných událostech

Rumburské děti se naučili, jak se zachovat při mimořádných událostech

Město Rumburk a Diakonie ČCE již téměř rok společně pracují na projektu Odolná obec, který zlepšuje připravenost města i rumburských obyvatel na mimořádné události, zejména povodně. Díky této spolupráci během tohoto léta dozná pozitivní změny Sukova ulice, která bývá při vydatných deštích opakovaně zaplavována a ve které budou provedeny stavební práce za účelem odvodnění rizikové oblasti.

Projekt se věnuje i těm nejmenším, zejména ve školách. Na začátku června Diakonie ČCE uspořádala projektový den na téma mimořádných událostí v rumburské Základní škole Pastelka v Jiříkovské ulici. Nejprve se děti ze třetí a čtvrté třídy seznámily s tím, co je to mimořádná událost a kde se o ní mohou dozvědět. Vyzkoušely si také mimořádné události rozpoznávat – z obrázků i zvuků, které je doprovázejí. Tématem byla i evakuace – co to znamená, jak se na ni připravit a co si zabalit do evakuačního zavazadla.

Po úvodním seznámení s mimořádnými událostmi se děti přesunuly na školní zahradu, aby si vyzkoušely své znalosti a dovednosti v praxi. Po rozdělení do třech týmů rozpoznávaly různé typy sirén, zavolaly v modelové situaci na tísňovou linku nebo pomohly raněnému kamarádovi. Zopakovaly si také, jak zabalit evakuační zavazadlo, co do něj patří a co se naopak zabalit nehodí. Děti byly moc šikovné a věříme, že se jim projektový den líbil a že jim získané znalosti a dovednosti pomohou zvládnout mimořádnou událost v případě, že se s ní někdy setkají.

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!