Zveme vás na besedu o čistotě vody ve studních v Rumburku

Letos znovu ve Šluknovském výběžku řádila velká voda. Vedle škod na majetku s sebou povodně bohužel přináší i další problém – kontaminaci studen povodňovou vodou. Čištění takto zasažených studen není jednoduchou a přímočarou záležitostí.

Proto jsme v Rumburku společně s městským úřadem zorganizovali besedu s odbornicí na toto téma. Přijďte si poslechnout RNDr. Danou Baudišovou, Ph.D., která pracuje ve Státním zdravotním ústavu a problematikou se již dlouhodobě zabývá.

Účast na besedě konané 15. září 2021 od 17:00 do 19:00 hodin je bezplatná. Akce se koná v Městské knihovně Rumburk na Třídě 9. května 150/29.