Chodouny jsou na případnou evakuaci při povodních připraveny

Chodouny jsou na případnou evakuaci při povodních připraveny

Chodouny i nadále pokračují ve své připravenosti na hrozbu povodní. Mezi mnoha kroky, které musí vedení obce udělat, je i určení místa pro případnou evakuaci, tzv. evakuační centrum. V Chodounech je k evakuaci určena budova ZŠ a MŠ Chodouny na adrese Chodouny 119. Od teď je ale možné nouzově se ubytovat i v budově kulturního domu (adresa Chodouny 25).

Obec Chodouny a Lounky zrekonstruovala střechu, která byla ve špatném stavu. Na rekonstrukci střechy sálu kulturního domu zpětně přispěla i Diakonie ČCE díky projektu Odolná obec. Kulturní dům tak v tuto dobu poskytuje občanům obce vhodné zázemí nejen pro kulturní akce. Stále doufáme, že zřízení evakuačního centra v sálu kulturního domu nebude nikdy potřeba a sál tak bude sloužit jako místo zábavy a setkávání občanů.

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!