Odolná obec v roce 2021: ohlédnutí za loňským rokem

Odolná obec v roce 2021: ohlédnutí za loňským rokem

Hrobce a Rohatce

Obec Hrobce díky projektovým prostředkům zaktualizovala a zdigitalizovala svůj povodňový plán. Členové povodňové komise také prošli školením.

Občané obce se také dočkali modernizace rozhlasu, aby všichni měli možnost vyslechnout si hlášení v co nejkratší době po vzniku mimořádné události.

Chodouny a Lounky

V obci Chodouny a Lounky byl dokončen digitalizovaný povodňový plán a proběhlo i školení povodňové komise.

V neposlední řadě byla také vydána nová příručka pro obyvatele („Jak se chránít před povodněmi? Příručka pro obyvatele Chodoun a Lounek). Na její přípravě se podílela paní starostka i další občané a díky tomu je ušitá ohroženým občanům přímo na míru.

V kulturním domě v Chodounech, který mimo jiné slouží jako evakuační centrum, jsme také přivítali dva vzácné hosty, kteří přijali pozvání na dvě navazující besedy. Prvním z nich byl Daniel Pitek – sedlák pod Mileškovou, druhým byl Vít Rous, který hovořil o vhodných úpravách v krajině.

Střecha kulturního domu se dočkala opravy, aby mohl sloužit občanům jako evakuačním centrum v případě, že by museli dočasně opustit své ohrožené domy.

Kamýk nad Vltavou

S velkou radostí jsme mohli pokřtít nový zásahový člun pro kamýcké dobrovolné hasiče. Ti díky projektu získali i další vybavení, včetně stanu a zázemí.

V Kamýku jsme také uspořádali celkem tři školení první zdravotnické pomoci. Praktickým školením zážitkovou formou tak prošli zaměstnanci obecního úřadu, senioři a nakonec učitelé v místní základní škole.

Rumburk

Uspořádali jsme projektový den v Rumburku pro žáky základní školy, kteří se připravovali na případnou evakuaci a učili, jak jednat v případě mimořádných událostí.

V Rumburku jsme také uspořádali besedu na téma čistoty vody ve studních. To je v této oblasti ožehavým tématem, protože hodně domácností vlastnící studny jsou ohrožovány častými přívalovými povodněmi.

V Rumburku bylo dokončeno též odvodnění v ulici Sukova, kde bylo několik rodinných domů často zaplavováno přívalovou vodou. Toto opatření pomůže z velké části tomuto problému zabránit.

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!