Druhá cisterna na pitnou vodu už slouží v Rumburku

Druhá cisterna na pitnou vodu už slouží v Rumburku

Ve středu 2. února 2022 oficiálně předaly zástupkyně Diakonie ČCE již druhou cisternu na pitnou vodu do rukou starosty Rumburku, panu Ing. Kusovi. Díky cisterně bude snadnější zásobovat čistou vodou občany Rumburku i z blízkého okolí, kteří budou mít povodněmi kontaminované studny. Důležitost cisteren ve Šluknovském výběžku potvrdily přívalové povodně v létě 2021, kdy byla první pořízená cisterna naplno využita.

Při společném setkání se zástupci města i Diakonie ČCE domluvili na vydání praktické příručky pro občany. V té budou shrnuty nejdůležitější informace o bezpečném chování a zabránění zbytečných škod v případě povodně. Rady vycházely postupně v Rumburských novinách jako „povodňový seriál“. Nejohroženější obyvatelé během jarních měsíců dostanou ucelené informace, ke kterým se budou moci kdykoliv vrátit.

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!