Nový automatický defibrilátor pomáhá hasičům zachraňovat životy

Nový automatický defibrilátor pomáhá hasičům zachraňovat životy

Ve středu 16. března se pan starosta Halada sešel na obecním úřadě se zástupci Diakonie ČCE. Projektový tým předal panu starostovi výtisky příručky a také oficiálně předal nové vybavení pro SDH Kamýk nad Vltavou.

Díky projektu Odolná obec vznikla příručka „Jak se chránit před povodněmi? Příručka pro obyvatele Kamýku nad Vltavou“, která bude sloužit obyvatelům v případě mimořádné události. Příručky již byly občanům doručeny do poštovních schránek, v elektronické podobě ji můžete najít zde:

Během setkání bylo také oficiálně předáno nové vybavení – kompresor, svítilny, nové radiostanice, a v neposlední řadě i automatický defibrilátor. Všechno vybavení bylo uloženo v prostorách SDH Kamýk nad Vltavou. Automatický defibrilátor bude k dispozici pro případ záchrany života v jejich zásahovém voze.

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!