Odolná obec se pomalu loučí i v Rumburku

Odolná obec se pomalu loučí i v Rumburku

 

Na začátku roku 2020 se město Rumburk zapojilo do víceletého projektu Odolná obec. Ten v letošním roce končí a je tedy čas na rekapitulaci všeho, co se díky spolupráci vedení města a projektového týmu v Rumburku podařilo. Stejně jako v ostatních zapojených obcích (Hrobce a Rohatce, Chodouny a Kamýk nad Vltavou) měl projekt za cíl pomoci připravit se na případné povodně v budoucnu tak, aby jejich dopady byly co nejmenší.

Díky finanční podpoře německé organizace Diakonie Katastrophenhilfe bylo možné v Rumburku pořídit dvě cisterny na pitnou vodu, zajistit odvodnění v ulici Sukova, uspořádat besedu pro občany, a v neposlední řadě publikovat magnetky s nejdůležitějšími informacemi pro povodněmi ohrožené obyvatele.

Jako první byly vydány praktické magnetky na lednici s názvem „Když se blíží povodeň…“, které mohou pomoci ohroženým občanům rychle se zorientovat v případě, že přijde krizová situace.
Snad ještě větší radost přinesla v pořadí první cisterna na pitnou vodu. Díky ní bylo snadnější zásobovat čistou vodou občany Rumburku i z blízkého okolí, kteří měli povodněmi kontaminovanou studnu. Důležitost cisteren ve Šluknovském výběžku potvrdily přívalové povodně v létě 2021, kdy byla první pořízená cisterna využita naplno. Z důvodu potřebnosti cisteren na pitnou vodu byla pořízena ještě jedna. Tu obdrželo město Rumburk na začátku roku 2022.

Na nebezpečí přívalových povodní reagovala i beseda konaná v září 2021 na téma „Úskalí čistoty vody po povodních“. Tématem provedla zainteresované občany odbornice v oboru – paní RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. ze Státního zdravotního ústavu, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
Ještě před konáním besedy se díky projektu Odolná povedlo dokončit odvodnění v ulici Sukova, kde místním obyvatelům hrozilo zaplavení domů i v případě menších povodní. Veškeré stavební úpravy se podařilo stihnout do konce loňského srpna.

Ve spolupráci s oddělením krizového řízení města Rumburk bude ještě před finalizací projektu bude vydána příručka „Jak se chránit před povodněmi? Příručka pro obyvatele města Rumburk“. Ta bude v tištěné podobě k dispozici nejohroženějším občanům během tohoto léta.

Současný projekt sice pomalu končí, ale věříme, že výsledky společné práce přinesou rumburským občanům větší bezpečí a ochranu před povodněmi a jinými hrozbami i dlouhé následující roky.

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!