Jamné se zapojilo do programu Diakonie ČCE Odolná obec

Jamné se zapojilo do programu Diakonie ČCE Odolná obec

Peníze na vybavení dobrovolných hasičů i zlepšení informovanosti obyvatel přinese Jamnému program Odolná obec, který pomáhá českým vesnicím

a malým městům připravit se lépe na mimořádné události.

 

Jamné zasáhly v minulých letech především lokální povodně a záplavy a také vichřice spojené s polomy. Časté jsou také lesní požáry v katastru obce.

Největším, co do rozsahu, byl požár v roce 2020, při kterém bylo zasaženo 45 ha lesa. Tyto události kladou velké nároky na připravenost a akceschopnost

jednotek požární ochrany. Katastrofám se nelze vyhnout, ale je možné se připravit tak, aby jejich následky na zdraví i majetku byly co nejmenší.

 

„Program Odolná obec je příležitostí k získání finanční podpory na pořízení vybavení pro místní sbor dobrovolných hasičů a zlepšení podmínek zásahu

v případě nečekaných událostí jako jsou povodně anebo požáry,“ říká Luboš Varhaník, starosta obce, a dodává: „Součástí programu je také osvěta pro naše

spoluobčany, jak se v případě mimořádných událostí zachovat. Jsme rádi, že si Diakonie ČCE vybrala jako jednu z obcí právě Jamné a osobně věřím, že naše

spolupráce bude mít na život v naší obci pozitivní vliv.“

 

Program připravila Diakonie ČCE ve spolupráci s německou Diakonie Katastrofenhilfe v roce 2015. Do dnešního dne programem prošlo 11 českých obcí a měst.

Práce v Jamném bude probíhat do června 2024.

„Při spolupráci s obcemi uplatňujeme zkušenosti, které jsme nasbírali při pomoci při mimořádných událostech. Začali jsme pomáhat při velkých povodních na Moravě

v roce 1997 a poslední mimořádnou událostí, kde jsme zasahovali, bylo tornádo na jižní Moravě v roce 2021. “ vysvětluje Ivana Dingová, hlavní koordinátorka programu.

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!