Rudník

Povodně zasáhly Rudník už několikrát, naposledy v roce 2013, kdy v Rudníku způsobily značné škody. Díky účasti na projektu Odolná obec bude však Rudník na další povodně připravenější. Se zástupci obce, místními dobrovolnými hasiči a občany jsme se několikrát sešli, abychom společně přišli na to, jak Rudníku co nejlépe pomoci.

Poskytli jsme více než 950 tisíc korun na výstavbu humanitárního skladu v Arnultovicích, jenž bude sloužit sboru dobrovolných hasičů. Pro místní obyvatele a dobrovolné hasiče jsme ve spolupráci s našimi experty, organizací Člověk v tísni a Státním zdravotním ústavem uspořádali odborné přednášky o tom, jak se žije v záplavové oblasti, jak poskytovat psychosociální první pomoc či jak se bránit infekcím po povodních.

Velkou pomocí bude také Příručka pro obyvatele Rudníku, která vznikala ve spolupráci se zástupci obce, místních dobrovolných hasičů a občany. Příručka vychází z osobních zkušeností i odborných poznatků a zahrnuje informace o povodňovém plánu Rudníku či informace, kam se uchýlit během evakuace, jak se na ni preventivně připravit a jak postupovat při návratu domů.

Dětem jsme připravili projektové dny, na kterých si vyzkoušely balit evakuační zavazadlo, plnily pytle pískem či hledaly souvislosti mezi povodněmi a změnou klimatu. Pro pedagogy jsme uspořádali semináře, na kterých jsme jim nabídli metody, jak tato témata dětem co nejlépe zprostředkovat v rámci různých vyučovacích předmětů.

Projekt byl v Rudníku zdárně dokončen v srpnu 2019.

 

Ke stažení:

Články o působení projektu v této lokalitě

Rudník má nový humanitární sklad
17. prosince 2019
Rudník má nový humanitární sklad

Dlouhodobá spolupráce Diakonie ČCE a Rudníku přináší své ovoce i teď těsně před vánočními svátky. Během doby trvání projektu jsme nejen přispěli k většímu bezpečí obyvatel obce před povodněmi díky vytvořeným příručkám, ale i vybudováním povodňového humanitárního skladu. Nový humanitární sklad slouží k bezpečnému uchování technického vybavení, které bude využito v případě povodní. Sklad je […]

Více >
Obyvatelé Rudníku mají svou povodňovou příručku
7. března 2019
Obyvatelé Rudníku mají svou povodňovou příručku

V rámci projektu Odolná obec jsme tento měsíc vydali Příručku pro obyvatele Rudníku pro případ mimořádné události. Jejím úkolem je poskytnout během povodně rychle a přehledně všechny důležité informace. Děkujeme za cenné podněty občanů Rudníku a členů JSDH Rudník – Arnultovice, kteří se na vzniku příručky podíleli. A také Diakonii Katastrophenhilfe, za jejíž finanční podpory byla […]

Více >
Odolná obec jako rozhodnutí
4. prosince 2018
Odolná obec jako rozhodnutí

Českou republiku zasáhly v novodobé historii povodně již několikrát. Pokaždé si přitom vybraly daň na životech i na majetku. Vzhledem k tomu, že některé oblasti naší země postihly povodně opakovaně, snaží se jim od roku 2015 Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce  pomáhat v rámci projektu Odolná obec. Příběhy tří obcí a měst, které se do […]

Více >
Děti v Rudníku se učily o klimatických změnách a jejich dopadu
8. listopadu 2018
Děti v Rudníku se učily o klimatických změnách a jejich dopadu

Pro školáky z Rudníku jsme uspořádali projektový den na téma mimořádné události a změna klimatu, který se již dříve konal také ve Štětí a v Křešicích. Žáci měli možnost seznámit se s problematikou globálního oteplování a také se dozvěděli, jak se zachovat při mimořádných událostech, jako jsou povodně, vichřice či sucha. A nebyla to žádná nuda. Hlavní […]

Více >
Jak se bránit infekci během povodní? Aneb hygiena pitné vody při povodních a po nich
6. června 2018
Jak se bránit infekci během povodní? Aneb hygiena pitné vody při povodních a po nich

Když jsme vyjeli do Rudníku povídat si s místními o jejich vzpomínkách na povodně a diskutovat protipovodňovou příručku, vzali jsme s sebou i expertku na hygienu pitné vody, RNDr. Danu Baudišovou, Ph.D. ze Státního zdravotního ústavu. Přestože obyvatelé obce již několikrát povodně zažili a několik z přítomných patřilo i k dobrovolnému hasičskému sboru, na přednášce paní doktorky byli rádi za […]

Více >

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!