Rumburk

Město Rumburk leží ve Šluknovském výběžku, nejsevernější části České republiky. Městem protéká říčka Mandava, která při prudkých srážkách ohrožuje obyvatele bleskovými povodněmi. Bleskové povodně zasáhly město například v roce 2010, kdy bylo vyplaveno přibližně 100 objektů a napáchány další škody.

Město od té doby realizovalo řadu protipovodňových opatření. Znovu vybudovalo veřejný varovný systém nebo vypracovalo digitální povodňový plán. I tak je stále co vylepšovat, zejména pak v oblasti informovanosti a osvěty občanů. I proto město vstoupilo do projektu Odolná obec.

Jednotlivé kapitoly z „povodňového seriálu“:

Magnetka pro obyvatele Rumburku zde: Magnetka pro Rumburk

Články o působení projektu v této lokalitě

Díky projektu Odolná obec jsou další 4 obce připraveny na povodně
15. srpna 2022
Díky projektu Odolná obec jsou další 4 obce připraveny na povodně

Obce v České republice čelí přírodním katastrofám takřka každoročně, ať již jde o přívalové povodně, silné tornádo, které v minulém roce zasáhlo 5 obcí na jižní Moravě, nebo rozsáhlé lesní požáry, kterým musely čelit obce v Českém Švýcarsku. Ne vždy se dá přírodním katastrofám zabránit. Můžeme však zlepšovat naši připravenost, která pomůže snižovat následky přírodních katastrof, ochránit […]

Více >
Odolná obec se pomalu loučí i v Rumburku
14. července 2022
Odolná obec se pomalu loučí i v Rumburku

  Na začátku roku 2020 se město Rumburk zapojilo do víceletého projektu Odolná obec. Ten v letošním roce končí a je tedy čas na rekapitulaci všeho, co se díky spolupráci vedení města a projektového týmu v Rumburku podařilo. Stejně jako v ostatních zapojených obcích (Hrobce a Rohatce, Chodouny a Kamýk nad Vltavou) měl projekt za […]

Více >
Druhá cisterna na pitnou vodu už slouží v Rumburku
4. února 2022
Druhá cisterna na pitnou vodu už slouží v Rumburku

Ve středu 2. února 2022 oficiálně předaly zástupkyně Diakonie ČCE již druhou cisternu na pitnou vodu do rukou starosty Rumburku, panu Ing. Kusovi. Díky cisterně bude snadnější zásobovat čistou vodou občany Rumburku i z blízkého okolí, kteří budou mít povodněmi kontaminované studny. Důležitost cisteren ve Šluknovském výběžku potvrdily přívalové povodně v létě 2021, kdy byla […]

Více >
Odolná obec v roce 2021: ohlédnutí za loňským rokem
13. ledna 2022
Odolná obec v roce 2021: ohlédnutí za loňským rokem

Ohlédnutí za vším, co se podařilo dokončit v Hrobcích, Chodounech, Kamýku nad Vltavou a Rumburku v uplynulém roce 2021.

Více >
Rumbursko se s hrozbou povodní dokáže vyrovnávat čím dál lépe
27. září 2021
Rumbursko se s hrozbou povodní dokáže vyrovnávat čím dál lépe

Beseda v rumburské knihovně Víte, jakými mikroorganismy může být vaše voda ve studni znečištěna? A tušíte, jak je potřeba studnu ošetřit po povodních? Tyto otázky se pravděpodobně honily hlavou mnoha obyvatelům Děčínska a Šluknovska po letošních přívalových povodních. Pro potřeby občanů ze záplavových území jsme proto spolu s krizovým řízením města Rumburk uspořádali ve středu 15. září […]

Více >
Zveme vás na besedu o čistotě vody ve studních v Rumburku
27. srpna 2021
Zveme vás na besedu o čistotě vody ve studních v Rumburku

Letos znovu ve Šluknovském výběžku řádila velká voda. Vedle škod na majetku s sebou povodně bohužel přináší i další problém – kontaminaci studen povodňovou vodou. Čištění takto zasažených studen není jednoduchou a přímočarou záležitostí. Proto jsme v Rumburku společně s městským úřadem zorganizovali besedu s odbornicí na toto téma. Přijďte si poslechnout RNDr. Danou Baudišovou, […]

Více >
Rumburské děti se naučili, jak se zachovat při mimořádných událostech
30. června 2021
Rumburské děti se naučili, jak se zachovat při mimořádných událostech

Město Rumburk a Diakonie ČCE již téměř rok společně pracují na projektu Odolná obec, který zlepšuje připravenost města i rumburských obyvatel na mimořádné události, zejména povodně. Díky této spolupráci během tohoto léta dozná pozitivní změny Sukova ulice, která bývá při vydatných deštích opakovaně zaplavována a ve které budou provedeny stavební práce za účelem odvodnění rizikové oblasti. […]

Více >
Město Rumburk se může pochlubit novou cisternou na pitnou vodu
5. ledna 2021
Město Rumburk se může pochlubit novou cisternou na pitnou vodu

V Rumburku se díky spolupráci s vedením města podařilo v loňském roce dosáhnout významných úspěchů, které pomohou městu a jeho občanům se lépe vypořádat s případnou povodní.   Prvním z nich byly praktické magnetky na lednici s názvem „Když se blíží povodeň…“, které pomohou ohroženým občanům rychle se zorientovat v případě, že přijde krizová situace. Povodněmi ohrožení občané magnetky obdrží […]

Více >
V Rumburku obdrží občané praktickou magnetku
10. listopadu 2020
V Rumburku obdrží občané praktickou magnetku

Projekt Odolná obec v Rumburku se díky spolupráci s vedením města dostává do další fáze. Magnetky na lednici, které nesou název „Když se blíží povodeň…“, jsou již hotové a připravené k distribuci. Magnetky budou předány domácnostem v záplavových oblastech během příštích měsíců. Na konečný vzhled magnetky se můžete podívat již dnes. V příštím roce začnou stavební práce v ulici […]

Více >
Projekt Odolná obec přinese Rumburku protipovodňová opatření i osvětu
14. července 2020
Projekt Odolná obec přinese Rumburku protipovodňová opatření i osvětu

Diakonie a město Rumburk podepsaly letos v květnu smlouvu o spolupráci na projektu Odolná obec, díky které získá město finanční prostředky na protipovodňová opatření. Projekt nabídne také spolupráci rumburským školám a povodněmi ohroženým obyvatelům města. Při vzájemných setkáních bylo dohodnuto, že Diakonie finančně podpoří odvodnění v ulici Sukova, kde jsou pravidelně zaplavovány rodinné domy při prudkých přívalových […]

Více >
Čtveřici obcí zapojených do projektu doplňuje město Rumburk
4. května 2020
Čtveřici obcí zapojených do projektu doplňuje město Rumburk

Na jednání zastupitelstva města Rumburk na konci dubna bylo schváleno dlouhodobé zapojení Rumburku do projektu Odolná obec. Bleskové povodně Šluknovsko ohrožují opakovaně. Nedávné povodně z let 2010 a 2013 napáchaly nemalé škody. Před těmito škodami se město Rumburk snaží své obyvatele soustavně ochraňovat, a i proto se neváhalo do projektu přihlásit. Zástupci města a Diakonie […]

Více >
Chodouny, Kamýk nad Vltavou, Hrobce – nové obce, které se zapojí do projektu
8. dubna 2020
Chodouny, Kamýk nad Vltavou, Hrobce – nové obce, které se zapojí do projektu

Práce s obcemi na začátku roku 2020 započala úspěšně. Vstoupili jsme do spolupráce se třemi obcemi, se kterými jsme podepsali smlouvu o spolupráci. Jako první obec se přihlásily Chodouny a Lounky. Obec ležící na břehu Labe zasáhly povodně v roce 2002, 2006 a 2013. Protože nebezpečí povodní stále obyvatele obce ohrožuje, rozhodly se Chodouny a Lounky do […]

Více >

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!