Obec Hrobce leží přímo na břehu Labe a nachází se přibližně 6 km od Roudnice nad Labem v Ústeckém kraji. Krásný výhled na řeku protékající hned pod návsí kazí vzpomínky na povodně, které obec v poslední době zasáhly v letech 2002, 2006 a 2013.

Zdroj fotografií: https://hrobce.cz/

V roce 2002 se dokonce velká voda dostala až téměř k úřadu obce, naštěstí se ale nedostala až za nádraží a železniční trať, která obec protíná. Povodně 2013 téměř překonaly rekord z roku 2002, rozsahem se katastrofickým povodním v roce 2002 v Hrobcích bohužel přiblížily.

Jsme rádi, že se vedení obce Hrobce rozhodlo zapojit se do projektu Odolná obec a věříme, že přinese obyvatelům větší míru bezpečí v případě mimořádné události.

Příručka pro obyvatele Hrobec: Jak se chránit před povodní? Příručka pro obyvatele Hrobec

Více informací o působení projektu Odolná obec najdete v příspěvcích: