Kamýk nad Vltavou leží v půvabném údolí připomínajícím dvě otevřené dlaně, v nichž se vine široký proud Vltavy. Po obou stranách se doširoka rozvírají svahy a stráně povolně i prudce klesajícím břehům. Hluboké lesy střídají louky a pole, které prostupují osaměle skupiny borovic a mohutných bludných kamenů.

Kamýk nad Vltavou se s povodněmi potýká odnepaměti. V novodobé historii byly v obci nejničivější povodně v roce 2002, velké škody napáchaly i povodně v roce 2013. Obec bohužel nelze dokonale před povodní ochránit, proto hraje důležitou roli osvěta občanů a připravenost obce i místních záchranných složek.

I proto se Kamýk nad Vltavou v únoru 2020 zapojil do projektu Odolná obec.

Leták pro obyvatele Kamýku nad Vltavou ke stažení zde: Leták pro obyvatele Kamýku nad Vltavou.

Novinky z dění v obci: