Město Rumburk leží ve Šluknovském výběžku, nejsevernější části České republiky. Městem protéká říčka Mandava, která při prudkých srážkách ohrožuje obyvatele bleskovými povodněmi. Bleskové povodně zasáhly město například v roce 2010, kdy bylo vyplaveno přibližně 100 objektů a napáchány další škody.

Město od té doby realizovalo řadu protipovodňových opatření. Znovu vybudovalo veřejný varovný systém nebo vypracovalo digitální povodňový plán. I tak je stále co vylepšovat, zejména pak v oblasti informovanosti a osvěty občanů. I proto město vstoupilo do projektu Odolná obec.

Jednotlivé kapitoly z „povodňového seriálu“:

Magnetka pro obyvatele Rumburku zde: Magnetka pro Rumburk

Další informace o působení projektu ve městě Rumburk se dozvíte v článcích: