Odolná obec, to nejsou jen nápravy škod či modernizace protipovodňového vybavení. Projekt zahrnuje také osvětové aktivity, které přispívají k připravenosti na povodně a jiné mimořádné události napříč generacemi. Nedílnou součástí je dostat tyto informace do všeobecného povědomí dětí ve školách. Školy si mohou vybrat mezi projektovými dny pro žáky, semináři pro učitele, a nově i webináři na téma mimořádných událostí a distanční interaktivní výuky.

Nabíka pro školy

Projektové dny pro žáky

Pro žáky připravujeme projektové dny, na kterých se učí, jak se chovat v případě povodně, vichřice nebo když udeří sucho. Pomocí her, videí a skupinových aktivit dětem vysvětlujeme, co přírodní katastrofy způsobuje, jak se během mimořádných událostí chovat a jak se na ně připravit. V minulosti měly děti rovněž možnost vyzkoušet si hasičské vybavení nebo si zabalit evakuační zavazadlo.

Semináře pro učitele

Pro učitele organizujeme interaktivní semináře, kde učitele seznamuje s metodami, jak téma mimořádných událostí zajímavou formou přinášet do výuky. Představujeme moderní výukové metody, které jsou popsané i v metodické příručce Mimořádné události v globálních souvislostech. Učitelům nabízíme také podklady pro výuky – edukativní videa, fotografie, pracovní listy aj.

Webináře pro učitele

Dále pro učitele organizujeme webináře o výuce mimořádných událostí distančně. Na webinářích si mohou učitelé také vyzkoušet výuku s použitím nástroje Google Jamboard, který umožňuje interaktivní výuku pro žáky i v online prostředí.

Naše zkušenost

Zkušenost ze spolupráce se školami byla doposud oboustranně pozitivní. Projektové dny jsme pořádali v Rudníku, Štětí, Křešicích, Dolních Beřkovicích, Soběslavi či v Terezíně, na některých místech dokonce opakovaně. Seminářů pro učitele se zúčastnily přes tři desítky učitelů ze Štětí, Křešic, Plaňan, Rudníku a blízkého okolí. Prvním webinářem prošli učitelé v Kamýku nad Vltavou v březnu 2021.

Materiály ke stažení

Mimořádné události v globálních souvislostech (příručka pro učitele)

Metodická příručka obsahuje šest lekcí, které se věnují tématům jako Mimořádné události u nás a ve světě či Evakuační zavazadlo. Každá lekce nabízí zpracování pro mladší žáky, verzi pro starší žáky a informační text pro učitele. K příručce navíc patří pracovní listy, fotografie a další audiovizuální materiály.

Metodická příručka pro učitele

Přílohy k metodické příručce pro učitele

Video o změně klimatu

Pro nejmenší děti jsme připravili video o změně klimutu. Video seznamuje žáky s projevy globálního oteplování, jakými jsou zvyšování teploty vzduchu, dlouhodobá sucha, extrémní projevy počasí (povodně) a jejich dopady (sesuvy půdy). Jednoduchým způsobem také vysvětluje, jak ke klimatické změně dochází a co můžeme dělat, abychom ji zmírnili.

Články o působení projektu ve školách: