Pro školy

osvětové aktivity
projektové dny
semináře i webináře

Odolná obec, to nejsou jen nápravy škod či modernizace protipovodňového vybavení. Projekt zahrnuje také osvětové aktivity, které přispívají k připravenosti na povodně a jiné mimořádné události napříč generacemi. Nedílnou součástí je dostat tyto informace do všeobecného povědomí dětí ve školách. Školy si mohou vybrat mezi projektovými dny pro žáky, semináři pro učitele, a nově i webináři na téma mimořádných událostí a distanční interaktivní výuky.

Pro školy

Projektové dny pro žáky

Pro žáky připravujeme projektové dny, na kterých se učí, jak se chovat v případě povodně, vichřice nebo když udeří sucho. Pomocí her, videí a skupinových aktivit dětem vysvětlujeme, co přírodní katastrofy způsobuje, jak se během mimořádných událostí chovat a jak se na ně připravit. V minulosti měly děti rovněž možnost vyzkoušet si hasičské vybavení nebo si zabalit evakuační zavazadlo.

Projektové dny na více než 6 místech
Projektové dny pro žáky jsme pořádali už v 6 městech, na některých místech i opakovaně.

Semináře pro učitele

Pro učitele organizujeme interaktivní semináře, kde učitele seznamuje s metodami, jak téma mimořádných událostí zajímavou formou přinášet do výuky. Představujeme moderní výukové metody, které jsou popsané i v metodické příručce Mimořádné události v globálních souvislostech. Učitelům nabízíme také podklady pro výuky – edukativní videa, fotografie, pracovní listy aj.

Přes tři desítky učitelů
Seminářů pro učitele se zúčastnily přes tři desítky učitelů z více než 4 měst.

Webináře pro učitele

Dále pro učitele organizujeme webináře o výuce mimořádných událostí distančně. Na webinářích si mohou učitelé také vyzkoušet výuku s použitím nástroje Google Jamboard, který umožňuje interaktivní výuku pro žáky i v online prostředí.

Zkušenosti od roku 2021
Webináře pořádáme pravidelně od března roku 2021.
Materiály ke stažení
Mimořádné události v globálních souvislostech
(příručka pro učitele)

Metodická příručka obsahuje šest lekcí, které se věnují tématům jako Mimořádné události u nás a ve světě či Evakuační zavazadlo. Každá lekce nabízí zpracování pro mladší žáky, verzi pro starší žáky a informační text pro učitele. K příručce navíc patří pracovní listy, fotografie a další audiovizuální materiály.

Video o změně klimatu

Pro nejmenší děti jsme připravili video o změně klimatu. Video seznamuje žáky s projevy globálního oteplování, jakými jsou zvyšování teploty vzduchu, dlouhodobá sucha, extrémní projevy počasí (povodně) a jejich dopady (sesuvy půdy). Jednoduchým způsobem také vysvětluje, jak ke klimatické změně dochází a co můžeme dělat, abychom ji zmírnili.

Články o projektu ve školách
30. srpna 2021
Tábor Rolnička v Soběslavi se musel evakuovat

Poslední projektový den tohoto léta proběhl v pondělí 23. srpna v Soběslavi na táboře Diakonie Rolnička. Program byl tentokrát přizpůsobený dětem i dospělým s hendikepem. A díky pomoci místních dobrovolníků vše dopadlo na jedničku. Zahájili jsme trochu netradičně povídáním o tornádu na Jižní Moravě. Účastníky nejvíce zajímalo, co přesně se v obcích zasažených tornádem stalo […]

Více >
30. července 2021
Evakuace a sirény? Podívejte se, jak o nich učíme děti na letních táborech

Události posledních týdnů nám ukazují, že se každý z nás může ocitnout v nebezpečné situaci. Proto ani během letních prázdnin neotálíme a školíme děti na táborech o katastrofách a o tom, co s nimi souvisí. Během července 2021 jsme navštívili tři tábory, dva na Vysočině a jeden v Plzeňském kraji. První tábor jsme dlouze hledali […]

Více >
30. června 2021
Rumburské děti se naučili, jak se zachovat při mimořádných událostech

Město Rumburk a Diakonie ČCE již téměř rok společně pracují na projektu Odolná obec, který zlepšuje připravenost města i rumburských obyvatel na mimořádné události, zejména povodně. Díky této spolupráci během tohoto léta dozná pozitivní změny Sukova ulice, která bývá při vydatných deštích opakovaně zaplavována a ve které budou provedeny stavební práce za účelem odvodnění rizikové oblasti. […]

Více >

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!