Díky nám se lépe vyrovnáte
s následky klimatické změny

Děláme prospěšné změny v krajině, které zamezují povodním i suchu.
A když přírodní katastrofa přece jen přijde, potřebným rychle pomůžeme.

O programu Odolná obec

S naší pomocí obce předcházejí přírodním katastrofám, jako je sucho nebo povodně.

Chceme, aby se lidem žilo dobře a bezpečně. Proto školíme obce v České republice v přípravě na přírodní katastrofy a další výzvy, které změna klimatu přináší.

Podporujeme plánování a realizaci krajině blízkých opatření, která zadržují vodu v krajině a tak bojují se suchem a přívalovými povodněmi.

Tak se staráme o to, aby změna klimatu a následné přírodní katastofy způsobovaly lidem co nejmenší škody.

Když přírodní katastrofa přece jen přijde, potřebným pomůžeme překonat její následky. Profesionálně, a zároveň lidsky.

Na přírodní katastrofu jsme připraveni. Máme krizové scénáře, humanitární sklady i síť vyškolených dobrovolníků.

Stavíme na zkušenostech, které Diakonie získává od roku 1997, kdy přišla první velká povodeň v Česku.

V krátkém čase zorganizujeme dobrovolnickou pomoc, poskytneme finanční i psychosociální pomoc a zkoordinujeme materiální podporu. Pro maximální efektivitu podpory koordinujeme naši práci se složkami Integrovaného záchranného systému, místní samosprávou a dalšími humanitárními organizacemi v České republice.

Spolupracujeme s odborníky i dobrovolníky, do řešení zapojujeme také veřejnost.

Máme stálé dobrovolníky, kteří v případě přírodní katastrofy ochotně pomůžou. Za jejich práci ručíme – pravidelně je proškolujeme a připravujeme na to, aby svou práci dělali co nejlépe.

Otevíráme debatu o stavu české krajiny a děláme osvětu o krajině mezi lidmi. Pořádáme také besedy s odborníky, kteří přináší praktická řešení – ta uplatňujeme při naší práci v obcích.

Podporujeme širokou veřejnost, aby se zajímala o stav české krajiny a aktivně přispívala k její proměně. Organizujeme bezplatné workshopy a zážitkově–naučné akce pro školy.

 

O nás:
Diakonie ČCE - HRS

Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce je organizací, která se více než 10 let věnuje dobročinným projektům v České republice i zahraničí. Od svého vzniku se zaměřujeme na řešení dopadů přírodních katastrof způsobených klimatickou změnou, jako jsou povodně, sucho či tornádo v roce 2021.

V roce 2015 jsme spustili program Odolná obec, který systematicky připravuje obce a jejich občany na nečekanou událost a rychlé vyrovnání se s ní. Přinášíme osvětu o tom, jak úpravami v krajině předcházet přírodním katastrofám. Otevíráme diskusi o klimatické změně, humanitární pomoci, dobrovolnictví a globálních i místních dopadech, které klimatická změna přináší.

Co umíme a kde jsme pomohli?

  • Zapojili jsme se do pomoci při povodních v roce 2013 a 2020. Po povodních v roce 2013 jsme lidem ještě další rok pomáhali s vysoušením jejich zasažených domů.
  • V roce 2015 jsme spustili preventivní program Odolná obec, díky kterému jsme zabezpečili 11 českých obcí, které postihla povodeň. Celkově jsme do opatření v obcích investovali 9 mil. Kč.
  • V roce 2021 jsme se zapojili do pomoci lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě a zkoordinovali práci více než 200 dobrovolníků. Za naši práci jsme získali ocenění hejtmana Jihomoravského kraje a Fóra dárců.
  • Máme 2 akreditované dobrovolnické programy a 400 registrovaných dobrovolníků, které pravidelně proškolujeme a připravujeme na to, aby svou práci vykonávali co nejlépe.

23 milionů

korun jsme vyplatili lidem zasaženým tornádem v roce 2021

11

českých obcí, které zažily povodeň, je díky nám lépe zabezpečeno

24+

let zkušeností Diakonie ČCE s povodňovou pomocí v České republice

400+

registrovaných dobrovolníků, připravených rychle zasáhnout

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!