Křešice mají s povodněmi neblahé zkušenosti, a proto se zapojily do druhé generace projektu Odolná obec, jenž má právě takovým obcím pomáhat. Také v Křešicích jsme spolu se zástupci obce diskutovali, co by bylo potřeba v rámci připravenosti na povodně zlepšit a co by bylo vhodné projektem podpořit.

Přispěli jsme částkou 200 tisíc korun na obnovu evakuační komunikace, která slouží jako úniková cesta z centrální části obce ve chvíli, kdy jsou již ostatní cesty zaplaveny. Finančně jsme podpořili také opravu Zahořanského rybníka. Nechali jsme zhotovit studii odvodnění, která navrhla řešení pro odvodnění těch území v obci, která jsou ohrožena zaplavením. Zhotovena byla také studie proveditelnosti výstavby haly na protipovodňové prvky a humanitárního skladu.

Ve spolupráci s místními občany jsme vydali Povodňového rádce pro obyvatele Křešic, který obsahuje informace o tom, jak poznat blížící se povodeň, jak postupovat při evakuaci, co dělat po povodni a mnoho dalšího. Leták jsme bezplatně distribuovali přímo v obci a můžete si ho rovněž stáhnout z našich stránek.

Nezapomínali jsme ani na děti. Ve spolupráci s místní základní školou jsem pro ně uspořádali projektové dny, na kterých se děti dozvěděly, proč je voda pro nás důležitá a kdy nás naopak může ohrozit, co dělat při extrémních projevech počasí, co si zabalit během povodní či jaká jsou důležitá telefonní čísla. Dostaly také tematické omalovánky. Pro učitele jsme uspořádali školení, na kterém jsme nabídli učitelům metody, jak mluvit s dětmi o mimořádných událostech i dalších tématech ve výuce.

Projekt byl v Křešicích zdárně dokončen v srpnu 2019.

Články o působení projektu v Křešicích

Ke stažení:

Videa: