Novinky

Novinky

14. července 2022
Odolná obec se pomalu loučí i v Rumburku

  Na začátku roku 2020 se město Rumburk zapojilo do víceletého projektu Odolná obec. Ten v letošním roce končí a je tedy čas na rekapitulaci všeho, co se díky spolupráci vedení města a projektového týmu v Rumburku podařilo. Stejně jako v ostatních zapojených obcích (Hrobce a Rohatce, Chodouny a Kamýk nad Vltavou) měl projekt za […]

Více >
3. června 2022
Projekt Odolná obec Diakonie ČCE se v Chodounech pomalu blíží ke konci

Na začátku roku 2020 se obec Chodouny a Lounky zapojila do víceletého projektu Odolná obec. Ten v letošním roce končí a je tedy čas na rekapitulaci všeho, co se díky spolupráci vedení obce a projektového týmu v Chodounech a Lounkách podařilo.

Více >
17. května 2022
Hrobecké děti viděly záchranu tonoucího

Projektový den pro hrobecké děti nabídl program plný napětí i díky dobrovolných hasičům.

Více >
27. dubna 2022
Díky projektu Odolná obec získal Kamýk n. V. automatický defibrilátor

Projektový tým předal do rukou starostky Kamýku nad Vltavou brožury pro občany a vybavení pro dobrovolné hasiče.

Více >
15. března 2022
„BLACKOUT“ – Co to je a jak se během rozsáhlého výpadku elektřiny zachovat?

Co je to blackout a jak se při něm zachovat? Rozsáhlé výpadky elektřiny mohou ohrozit všechny, je proto dobré o nich něco vědět a trochu se na ně připravit.

Více >
4. února 2022
Druhá cisterna na pitnou vodu už slouží v Rumburku

Ve středu 2. února 2022 oficiálně předaly zástupkyně Diakonie ČCE již druhou cisternu na pitnou vodu do rukou starosty Rumburku, panu Ing. Kusovi. Díky cisterně bude snadnější zásobovat čistou vodou občany Rumburku i z blízkého okolí, kteří budou mít povodněmi kontaminované studny. Důležitost cisteren ve Šluknovském výběžku potvrdily přívalové povodně v létě 2021, kdy byla […]

Více >
13. ledna 2022
Odolná obec v roce 2021: ohlédnutí za loňským rokem

Ohlédnutí za vším, co se podařilo dokončit v Hrobcích, Chodounech, Kamýku nad Vltavou a Rumburku v uplynulém roce 2021.

Více >
1. prosince 2021
Chodouny jsou na případnou evakuaci při povodních připraveny

Chodouny i nadále pokračují ve své připravenosti na hrozbu povodní. Mezi mnoha kroky, které musí vedení obce udělat, je i určení místa pro případnou evakuaci, tzv. evakuační centrum.

Více >
1. října 2021
Modernizovaný rozhlas v Hrobcích umí varovat i zahrát dechovku

Během léta 2021 zastupitelstvo obce Hrobce a Rohatce v čele se starostkou paní Kateřinou Hlaváčovou udělalo další velký kus práce. Po výběru dodavatele se podařilo dokončit modernizaci místního rozhlasu, který v budoucnu výrazně usnadní varovaní obyvatel v případě hrozící mimořádné události. Díky projektu Odolná obec byly poškozené a nevyhovující hlásiče nahrazeny novými zařízeními. Navíc se podařilo digitálně propojit […]

Více >
30. září 2021
Kamýčtí se učili zachraňovat lidské životy a zpívat si u toho vánoční „Rolničky“ už v září

Pátek 24. září byl v Kamýku nad Vltavou věnován školení zdravotnické první pomoci pro zaměstnance úřadu městyse a pro kamýcké seniory. Již v 8 hodin ráno se slova ujala Lucie Pilnáčková, školitelka z PPživě. První pomoc živě (PPživě), jak již název napovídá, se věnuje organizaci zážitkových kurzů zdravotnické první pomoci, ze kterých si účastníci vždy odnáší nejen nové […]

Více >
27. září 2021
Rumbursko se s hrozbou povodní dokáže vyrovnávat čím dál lépe

Beseda v rumburské knihovně Víte, jakými mikroorganismy může být vaše voda ve studni znečištěna? A tušíte, jak je potřeba studnu ošetřit po povodních? Tyto otázky se pravděpodobně honily hlavou mnoha obyvatelům Děčínska a Šluknovska po letošních přívalových povodních. Pro potřeby občanů ze záplavových území jsme proto spolu s krizovým řízením města Rumburk uspořádali ve středu 15. září […]

Více >
23. září 2021
Zajímavé besedy v Chodounech a Lounkách o vodě v krajině

Již druhým rokem je obec Chodouny a Lounky zapojena do projektu Diakonie „Odolná obec“, který podporuje obce s povodňovou zkušeností, aby byly lépe připraveny na situace v případě, že by povodeň znovu přišla. Díky tomuto projektu obec Chodouny a Lounky má digitální povodňový plán a opravenou střechu místní stodoly, která slouží jako sklad potřebné techniky.   Pozornost věnuje […]

Více >
30. srpna 2021
Tábor Rolnička v Soběslavi se musel evakuovat

Poslední projektový den tohoto léta proběhl v pondělí 23. srpna v Soběslavi na táboře Diakonie Rolnička. Program byl tentokrát přizpůsobený dětem i dospělým s hendikepem. A díky pomoci místních dobrovolníků vše dopadlo na jedničku. Zahájili jsme trochu netradičně povídáním o tornádu na Jižní Moravě. Účastníky nejvíce zajímalo, co přesně se v obcích zasažených tornádem stalo […]

Více >
27. srpna 2021
Zveme vás na besedu o čistotě vody ve studních v Rumburku

Letos znovu ve Šluknovském výběžku řádila velká voda. Vedle škod na majetku s sebou povodně bohužel přináší i další problém – kontaminaci studen povodňovou vodou. Čištění takto zasažených studen není jednoduchou a přímočarou záležitostí. Proto jsme v Rumburku společně s městským úřadem zorganizovali besedu s odbornicí na toto téma. Přijďte si poslechnout RNDr. Danou Baudišovou, […]

Více >
24. srpna 2021
SDG #11: Udržitelná města a obce

Více než polovina světové populace žije ve městech. Odhaduje se, že v roce 2050 to ale budou již dvě třetiny. I proto je potřeba významně změnit způsob, jakým je rozvoj měst a obcí plánován a jak se přistupuje k životu lidí v nich. Růst měst nemá totiž pouze pozitiva, ale může mít i velmi viditelné negativní stránky, na […]

Více >
30. července 2021
Evakuace a sirény? Podívejte se, jak o nich učíme děti na letních táborech

Události posledních týdnů nám ukazují, že se každý z nás může ocitnout v nebezpečné situaci. Proto ani během letních prázdnin neotálíme a školíme děti na táborech o katastrofách a o tom, co s nimi souvisí. Během července 2021 jsme navštívili tři tábory, dva na Vysočině a jeden v Plzeňském kraji. První tábor jsme dlouze hledali […]

Více >
12. července 2021
Hrobce či Chodouny neváhaly podpořit obce zasažené tornádem

Konec června nám všem ukázal, že v dnešní době neohrožují obce v České republice pouze povodně či silné vichřice. Ničivou hrozbou mohou být i další extrémní klimatické jevy, v živé paměti máme nyní následky tornáda na Jižní Moravě. Tato i další události posledních dní ukazují, že je stále potřeba se na mimořádné události připravovat a […]

Více >
30. června 2021
Projekt Odolná obec učí rumburské děti, jak se připravit a jednat při mimořádných událostech

Město Rumburk a Diakonie ČCE již téměř rok společně pracují na projektu Odolná obec, který zlepšuje připravenost města i rumburských obyvatel na mimořádné události, zejména povodně. Díky této spolupráci během tohoto léta dozná pozitivní změny Sukova ulice, která bývá při vydatných deštích opakovaně zaplavována a ve které budou provedeny stavební práce za účelem odvodnění rizikové oblasti. […]

Více >
10. června 2021
Daniel Pitek v Chodounech povede besedu o krajině

V Chodounech a Lounkách projektových tým nezahálel ani v první polovině roku 2021. Po distribuci příručky o důležitosti připravenosti obyvatel záplavových území začal projektový tým společně s paní starostkou Cimrovou domlouvat další akce a opatření. Důležitým bodem, na kterém se domluvila paní starostka společně se zastupitelstvem a zaměstnanci Diakonie ČCE, je finanční podpora již proběhlé rekonstrukce střechy sálu […]

Více >
1. června 2021
Pohledy starostů a starostek na přívalové povodně a možnosti jejich předcházení lepším zadržováním vody v krajině

Přívalové povodně zasahují Českou republiku takřka každoročně a způsobují nemalé škody na zdraví lidí a majetku obcí a jejich občanů. Vysokým počtem lokálních přívalových povodní byl charakteristický i minulý rok, kdy přívalové povodně zasáhly obce a města na různých místech České republiky. Nejvíce zasaženou obcí byl Šumvald na Uničovsku, kde přívalová povodeň poškodila 280 domů. […]

Více >
21. května 2021
Školení povodňové komise zakončilo tvorbu hrobeckého povodňového plánu

Člun dobrovolných hasičů v Hrobcích již nese svoje označení a může konečně bez omezení brázdit vody Labe a pomáhat při zásazích v případě potřeby. Tím ale zdejší působení projektu Odolná obec rozhodně neskončilo a stále pokračujeme v dalších opatřeních, která přispějí k odolnosti obyvatel žijících poblíž břehu. Zastupitelé obce Hrobce se již na začátku působení […]

Více >
14. dubna 2021
Nový zásahový člun může kamýckým dobrovolným hasičům zásadně pomoci při povodních

Sdružení dobrovolných hasičů v Kamýku nad Vltavou dne 9. dubna slavnostně převzalo od Diakonie ČCE, Střediska humanitární a rozvojové spolupráce, vybavení pro případ krizových událostí. Jedná se o zásahový člun, který je připravený na veškeré zásahy na řece, a také plně zařízený krizový stan, který v případě nutnosti bude sloužit jako zázemí pro dobrovolné hasiče při zásahu, případně zde […]

Více >
19. března 2021
Distanční výuka se nevyhýbá ani učitelům v projektu Odolná obec

Projekt Odolná obec si klade za cíl působit nejen v ohrožených obcích, ale také ve školách, kde se zaměřuje na žáky a jejich učitele. V předchozích letech jsme pořádali semináře pro učitele přímo v zapojených školách. Dnešní doba nám bohužel osobní setkávání neumožňuje, a tak jsme tyto semináře překlopili do online světa. První webinář „Mimořádné […]

Více >
16. února 2021
I na zahradě má smysl zadržovat vodu

Ačkoliv se může zdát, že se suchem se dá bojovat pouze na velkých zemědělských a lesních pozemcích, svou trochou k zadržení vody v české krajině může přispět i majitel malé zahrady za rodinným domem. Každý zahrádkář může nakládat šetrně s vodou, využívat dešťovku a zlepšovat mikroklima své zahrady tak, aby na zahradě bylo příjemně a přinášela svému majiteli […]

Více >
28. ledna 2021
Nová příručka dorazí do schránek občanů v Chodounech a Lounkách

Díky spolupráci projektového týmu a zástupců obce Chodouny a Lounky vznikla nová příručka s názvem „Jak se chránit před povodněmi?“. Tato publikace bude sloužit obyvatelům Chodoun a Lounek k rychlému a snadnému přístupu k důležitým informacím. V příručce jsou popsány stupně povodňové aktivity, jaké při nich hrozí nebezpečí a hlavně jak se v případě blížící […]

Více >
5. ledna 2021
Chodouny dokončily digitální povodňový plán

Na konci minulého roku dokončila obec Chodouny a Lounky ve spolupráci s experty z VOP Dolní Bousov nový povodňový plán v tištěné i digitalizované podobě. Plán pomůže povodňové komisi obce předejít rozsáhlým následkům a zvládat případné povodně v Chodounech i Lounkách. Součástí zpracování povodňového plánu byla místní prohlídka terénu, vytvoření fotodokumentace a vyhodnocení možného ohrožení. K povodňovému plánu […]

Více >
5. ledna 2021
Město Rumburk se může pochlubit novou cisternou na pitnou vodu

V Rumburku se díky spolupráci s vedením města podařilo v loňském roce dosáhnout významných úspěchů, které pomohou městu a jeho občanům se lépe vypořádat s případnou povodní.   Prvním z nich byly praktické magnetky na lednici s názvem „Když se blíží povodeň…“, které pomohou ohroženým občanům rychle se zorientovat v případě, že přijde krizová situace. Povodněmi ohrožení občané magnetky obdrží […]

Více >
23. prosince 2020
Společně s Kamýckými listy obdrží obyvatelé i letáky

Diakonie a obec Kamýk nad Vltavou spolupracovali na zvyšování připravenosti obce a jejích obyvatel na povodně téměř celý tento rok. Podepsali smlouvu o spolupráci a darovací smlouvu, která obci zajistí finanční prostředky na pořízení vybavení potřebné pro případ povodně. A co se ještě v tomto roce podařilo?   V letošním roce Diakonie a zástupci obce společně připravili […]

Více >
17. prosince 2020
Hrobečtí hasiči se poprvé plavili po Labi na novém člunu

V neděli 6. prosince se výjezdová jednotka hrobeckých dobrovolných hasičů dočkala předání nového zásahového člunu, který byl pořízen díky projektu Odolná obec s přispěním obce Hrobce. Tím ale výčet přínosů projektu pro Hrobce nekončí. Na nebezpečí povodní je potřeba být neustále připraven. Proto vznikla příručka pro obyvatele Hrobec, kterých se hrozba povodní přímo dotýká. Příručka […]

Více >
10. listopadu 2020
V Rumburku obdrží občané praktickou magnetku

Projekt Odolná obec v Rumburku se díky spolupráci s vedením města dostává do další fáze. Magnetky na lednici, které nesou název „Když se blíží povodeň…“, jsou již hotové a připravené k distribuci. Magnetky budou předány domácnostem v záplavových oblastech během příštích měsíců. Na konečný vzhled magnetky se můžete podívat již dnes. V příštím roce začnou stavební práce v ulici […]

Více >
9. listopadu 2020
Příručka pro obyvatele Hrobec

Konečná verze praktické příručky je již na světě a nyní čeká již jen na vytištění. Příručku dostanou všechny domácnosti, které jsou povodněmi ohroženy. Příručka přináší rady a doporučení, jak se připravit na povodně, ochránit své zdraví, zamezit škodám na majetku i jak si připravit vlastní povodňový plán. Ten přijde vhod zejména ve chvíli, kdy už se […]

Více >
14. října 2020
Chodouny s připraveností na povodně nezahálí

Ani na přelomu léta a podzimu se v Chodounech s připraveností na povodně nezahálelo. Podařilo se dokončit opravu střechy stodoly, která při povodních slouží jako humanitární sklad, bylo zadáno zpracování digitálního povodňového plánu a významně se pokročilo na povodňové příručce. Střecha stodoly sloužící jako sklad nejen humanitární a povodňové techniky obce je nyní opravená. Došlo […]

Více >
9. října 2020
Příručka pro obyvatele Hrobec i digitální povodňový plán jsou téměř hotové

Přestože poslední měsíce byly z důvodu pandemie hektické a přinesly mnoho nečekaných událostí, náš projekt s obcí Hrobec úspěšně pokračoval dál. Díky tomu se obyvatelé Hrobec budou moci již brzy těšit na svůj digitální povodňový plán i praktickou příručku o tom, co dělat, když přijdou povodně. Sbor dobrovolných hasičů navíc získá nový člun, který mu […]

Více >
8. října 2020
S ochranou před povodní poradí obyvatelům Kamýku nad Vltavou nový leták

Ačkoliv od roku 2013 uběhla již dlouhá doba, povodně v Kamýku nad Vltavou mají všichni ještě v živé paměti. Na podobnou mimořádnou událost je nutné připravovat se neustále. Nikdo totiž nemůže předvídat, kdy dlouhodobé deště znovu zvednou hladinu řeky nad svou obvyklou úroveň. I proto obyvatelé Kamýku nad Vltavou v příštích měsících dostanou do svých […]

Více >
30. září 2020
O mimořádných událostech se školáky v Brozanech nad Ohří

Předposlední zářijový týden jsme uspořádali pro žáky druhé a třetí třídy náš tradiční projektový den o mimořádných událostech v Základní škole v Brozanech nad Ohří. Nejprve jsme s dětmi mluvili o tom, co je to mimořádná událost a kde se o ní mohou dozvědět. Děti si vyzkoušely mimořádné události rozpoznávat – z obrázků i zvuků, […]

Více >
13. srpna 2020
Stodolu v Chodounech zdobí nová střecha

Chodounská stodola, kterou obec vlastní, již dlouhodobě slouží jako sklad techniky, protipovodňového vybavení, a je v ní schovaný i záchranářský člun. Střecha stodoly již ale byla ve špatném stavu a bylo potřeba zajistit její rekonstrukci. Rekonstrukci střechy bylo možné spolufinancovat z projektu Odolná obec. Práce na střeše začaly na začátku srpna. Při rozkrytí střechy ze […]

Více >
11. srpna 2020
Dobrovolníci věnovali svůj čas naší krajině

Letošní bleskové povodně ukázaly, že naše krajina není připravena zadržet větší objemy vody. Voda z krajiny rychle odtéká, což způsobuje sucho, nebo naopak povodně. Ukazuje se, jak důležité je věnovat se proměně krajiny – zlepšit hospodaření s vodou a dělat taková opatření, která v ní vodu zadrží. Takovými opatřeními jsou například obnova přirozených koryt vodních toků, přerušení meliorací, výsadba […]

Více >
14. července 2020
Projekt Odolná obec přinese Rumburku protipovodňová opatření i osvětu

Diakonie a město Rumburk podepsaly letos v květnu smlouvu o spolupráci na projektu Odolná obec, díky které získá město finanční prostředky na protipovodňová opatření. Projekt nabídne také spolupráci rumburským školám a povodněmi ohroženým obyvatelům města. Při vzájemných setkáních bylo dohodnuto, že Diakonie finančně podpoří odvodnění v ulici Sukova, kde jsou pravidelně zaplavovány rodinné domy při prudkých přívalových […]

Více >
13. července 2020
Projekt přinese Kamýku nad Vltavou člun a kurz první pomoci

Projekt Odolná obec získal konkrétní podobu již i v Kamýku nad Vltavou. Po jednáních se starostou obce, panem Haladou, jsme se dohodli jak na protipovodňových opatřeních, tak na potřebné osvětě, kterou projekt obci přinese. Život občanů Kamýku nad Vltavou je výrazně ovlivněn blízkostí toku Vltavy. Není proto divu, že jedním z hlavních opatření bude pořízení […]

Více >
1. července 2020
Chodouny získají digitální povodňový plán i novou střechu

Po prvním setkání s paní Cimrovou, starostkou Chodoun, nebylo úplně jisté, jaké výhody by obec mohla díky projektu získat. Při vzájemných rozhovorech jsme postupně zjišťovali, že obec má velké možnosti projekt využít a zajistit tak větší bezpečí svým obyvatelům, pokud by řeky znovu vystoupaly ze svých břehů. Se zástupci obce jsem se shodli, že by […]

Více >
10. června 2020
Hrobce získají člun i digitální povodňový plán

V pondělí 8. června projektový tým společně s ředitelkou Střediska Kristinou Ambrožovou zavítal do Hrobců, kde byla podepsána darovací smlouva. Na základě této smlouvy získají Hrobce nástroje, které obci umožní lépe chránit své obyvatele. Důležitým krokem pro lepší připravenost na povodně je digitální povodňový plán, který umožní průběžné doplňování aktuálních informací a bude přístupný i […]

Více >
4. května 2020
Čtveřici obcí zapojených do projektu doplňuje město Rumburk

Na jednání zastupitelstva města Rumburk na konci dubna bylo schváleno dlouhodobé zapojení Rumburku do projektu Odolná obec. Bleskové povodně Šluknovsko ohrožují opakovaně. Nedávné povodně z let 2010 a 2013 napáchaly nemalé škody. Před těmito škodami se město Rumburk snaží své obyvatele soustavně ochraňovat, a i proto se neváhalo do projektu přihlásit. Zástupci města a Diakonie […]

Více >
8. dubna 2020
Chodouny, Kamýk nad Vltavou, Hrobce – nové obce, které se zapojí do projektu

Práce s obcemi na začátku roku 2020 započala úspěšně. Vstoupili jsme do spolupráce se třemi obcemi, se kterými jsme podepsali smlouvu o spolupráci. Jako první obec se přihlásily Chodouny a Lounky. Obec ležící na břehu Labe zasáhly povodně v roce 2002, 2006 a 2013. Protože nebezpečí povodní stále obyvatele obce ohrožuje, rozhodly se Chodouny a Lounky do […]

Více >
23. března 2020
Česká krajina a voda

Voda je v mnohých formách všude kolem nás a do poslední doby jsme o ní v naší společnosti ani moc nepřemýšleli či nediskutovali. Vždycky tu byla a vždycky přece bude. Stačí otočit kohoutkem a je nám k dispozici dokonce v takové kvalitě, že ji můžeme i pít. Do popředí zájmu odborné veřejnosti a nyní i nás, běžných občanů, se […]

Více >
9. března 2020
Další zapojenou obcí jsou Hrobce

Již v pořadí třetí obec schválila při jednání zastupitelstva svůj vstup do projektu Odolná obec. Touto obcí jsou Hrobce, které leží přímo u toku Labe nedaleko Roudnice nad Labem. zdroj: http://www.sdhhrobce.cz/novinka/93/povodne-2013-hrobce V obci Hrobce je pro působení projektu velký prostor jak pro tvrdá opatření, tak pro osvětu obyvatel. Vzhledem k tomu, že není ohrožené obyvatele […]

Více >
19. února 2020
Zastupitelstvo Kamýku schválilo zapojení obce do projektu

Do projektu Odolná obec se po Chodounech a Lounkách zapojila i další obec, kdy v únoru tohoto roku zastupitelstvo obce Kamýk nad Vltavou odsouhlasilo účast na projektu. Díky tomu můžeme zahájit dlouhodobou spolupráci při osvětě obyvatel o připravenosti na povodně. Zároveň budeme zjišťovat, která preventivní opatření by mohla obec přijmout a jak může Diakonie obec […]

Více >
13. ledna 2020
Chodouny a Lounky se zapojí do projektu Odolná obec

Každý z pamětníků či filmových nadšenců si jistě vybaví obec Chodouny a její místní část Lounky, ve kterých se před 56 lety natáčel slavný český film Starci na chmelu. Obec na Roudnicku se však dostala do povědomí i proto, že se musela opakovaně potýkat s povodněmi. Obec ležící na břehu Labe zasáhly katastrofické povodně v roce 2002, kdy […]

Více >
10. ledna 2020
I školy se budou moci zapojit do projektu Odolná obec

Projekt Odolná obec se nevěnuje pouze práci v obcích. Nedílnou součástí projektu je i spolupráce se školami. Přinášet téma mimořádných událostí (jakou jsou povodně, vichřice a další přírodní či lidmi způsobené katastrofy) mezi děti ve školách je rozhodně důležité. Proto se Diakonie šířením osvěty ve školách na toto téma s velkým úspěchem věnuje již dlouhodobě. V roce 2014 […]

Více >
17. prosince 2019
Rudník má nový humanitární sklad

Dlouhodobá spolupráce Diakonie ČCE a Rudníku přináší své ovoce i teď těsně před vánočními svátky. Během doby trvání projektu jsme nejen přispěli k většímu bezpečí obyvatel obce před povodněmi díky vytvořeným příručkám, ale i vybudováním povodňového humanitárního skladu. Nový humanitární sklad slouží k bezpečnému uchování technického vybavení, které bude využito v případě povodní. Sklad je […]

Více >
13. prosince 2019
Dobrovolníkův průvodce při povodních

Naše pomoc v povodňových oblastech by se neobešla bez dobrovolníků připravených nasadit své síly a pomoci dobré věci. Práce v zaplaveném území může být náročná a přináší řadu specifik, na která je dobré brát zřetel. Abychom dobrovolníky co nejlépe připravili a jejich činnost jim co nejvíce usnadnili, vydali jsme příručku nazvanou Dobrovolníkův průvodce při povodních. Průvodce obsahuje […]

Více >
10. prosince 2019
Video pro školy o změně klimatu

O tom, že klimatická změna je stále vážnějším problémem, již nemůže být pochyb. Sami se o tom přesvědčujeme i na našem území, které například v posledních letech čím dál více sužují dlouhodobá sucha a rekordní teploty. Abychom toto komplexní téma představili i těm menším, vytvořili jsme krátké výukové video určené pro žáky prvního stupně základních škol. […]

Více >
17. září 2019
Psychická první pomoc: Průvodce pro terénní pracovníky

Když vidíme místo zasažené mimořádnou událostí, jako jsou třeba povodně, to první, čeho si většinou všimneme, jsou materiální škody – zaplavené ulice, zničená obydlí a někdy dokonce i zranění lidé. Oprava škod či lékařská pomoc však nejsou mnohdy to jediné, co lidé v zasažených oblastech potřebují. Důležitá je často také psychická první pomoc, která ovšem není […]

Více >
7. března 2019
Obyvatelé Rudníku mají svou povodňovou příručku

V rámci projektu Odolná obec jsme tento měsíc vydali Příručku pro obyvatele Rudníku pro případ mimořádné události. Jejím úkolem je poskytnout během povodně rychle a přehledně všechny důležité informace. Děkujeme za cenné podněty občanů Rudníku a členů JSDH Rudník – Arnultovice, kteří se na vzniku příručky podíleli. A také Diakonii Katastrophenhilfe, za jejíž finanční podpory byla […]

Více >
4. prosince 2018
Odolná obec jako rozhodnutí

Českou republiku zasáhly v novodobé historii povodně již několikrát. Pokaždé si přitom vybraly daň na životech i na majetku. Vzhledem k tomu, že některé oblasti naší země postihly povodně opakovaně, snaží se jim od roku 2015 Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce  pomáhat v rámci projektu Odolná obec. Příběhy tří obcí a měst, které se do […]

Více >
8. listopadu 2018
Děti v Rudníku se učily o změnách klimatu a jak se chovat při mimořádných událostech

Pro školáky z Rudníku jsme uspořádali projektový den na téma mimořádné události a změna klimatu, který se již dříve konal také ve Štětí a v Křešicích. Žáci měli možnost seznámit se s problematikou globálního oteplování a také se dozvěděli, jak se zachovat při mimořádných událostech, jako jsou povodně, vichřice či sucha. A nebyla to žádná nuda. Hlavní […]

Více >
7. listopadu 2018
Obyvatelé Štětí-Počeplic mají nového povodňového rádce

Štětí se jako další z obcí zapojených do projektu Odolná obec dočkalo informačního letáku nazvaného Povodňový rádce pro obyvatele Štětí-Počeplic. Leták jsme mohli vytvořit i díky diskuzím s místními obyvateli tak, aby jim v budoucnu mohl co nejlépe posloužit. Děkujeme občanům, kteří si našli čas, byli ochotni podělit se s námi o své zkušenosti z minulých povodní a pomohli nám […]

Více >
15. října 2018
Plaňany jsou zase o něco odolnější

Ve čtvrtek 27. září jsme se slavnostně sešli s obyvateli městyse Plaňany, panem starostou a paní místostarostkou, abychom jim předali vybavení pořízené pro obec v rámci našeho projektu Odolná obec. Projekt podporuje obce, aby se lépe připravily na mimořádné události a měly vybudované technické zázemí, které jim umožní lépe mimořádným událostem čelit. Projekt je finančně podporován […]

Více >
3. července 2018
Příručka pro obyvatele Plaňan

První příručka pro obyvatele z jedné z obcí zapojených do projektu Odolná obec II je na světě! Po několika setkáních s občany vznikla Příručka pro obyvatele Plaňan pro případ mimořádné události. „Brožura reaguje na místní podmínky a je přímo šitá na míru Plaňanům. Najdete tam důležité kontakty na ty, kdo mohou pomoci jak před blížící se povodní, […]

Více >
26. června 2018
Vysoušeče pomáhají po bleskových povodních v Brtnici

Na začátku června zasáhly Vysočinu silné přívalové deště. Nejvíce tyto deště asi zasáhly obec Brtnice na Jihlavsku, kde spadlo až 70 litrů srážek na metr čtvereční, které způsobily bleskovou povodeň. Poškozeno bylo asi 20 objektů a část obyvatel obce byla preventivně evakuována. Naštěstí se povodňová situace zlepšila, občané mohli začít likvidovat škody, které blesková povodeň způsobila. Poté, […]

Více >
7. června 2018
Jak učit o přehřívající se planetě?

Myslíte si, že by se děti měly učit porozumět současnému globalizovanému světu, ve kterém zdánlivě vzdálené události mohou ovlivňovat jejich životy? Přestože pedagogové často vnímají důležitost výuky klimatických změn a udržitelného rozvoje, nemusí vždy disponovat metodami, jak učit děti kriticky a zároveň kreativně přemýšlet o těchto aktuálních tématech. I to nás vedlo k tomu, abychom propojili projektové […]

Více >
6. června 2018
Jak se bránit infekci během povodní? Aneb hygiena pitné vody při povodních a po nich

Když jsme vyjeli do Rudníku povídat si s místními o jejich vzpomínkách na povodně a diskutovat protipovodňovou příručku, vzali jsme s sebou i expertku na hygienu pitné vody, RNDr. Danu Baudišovou, Ph.D. ze Státního zdravotního ústavu. Přestože obyvatelé obce již několikrát povodně zažili a několik z přítomných patřilo i k dobrovolnému hasičskému sboru, na přednášce paní doktorky byli rádi za […]

Více >
29. května 2018
Děti ve Štětí už ví, proč dochází k povodním

Podobně jako v dalších městech a obcích, kterým pomáháme stát se odolnou obcí, i ve Štětí jsme uspořádali projektový den pro děti. Projekt Odolná obec je totiž založený na dialogu s obyvateli a na hledání řešení právě s jejich pomocí. Na děti, které povodně často ještě ani nezažily a tvoří zranitelnější část obyvatel, by se nemělo zapomínat. Pokud je seznámíme s tím, […]

Více >
24. dubna 2018
Připravujeme školáky na rizika povodní

Počet mimořádných událostí, které ze dne na den ponechají miliony lidí  bez střechy nad hlavou, se v posledních letech zvyšuje. Přestože Česká republika má jakési geografické privilegium a nemusí bojovat s hurikány, několika měsíčními suchy či sesuvy půdy, i sem dorazil význam budování odolnosti a preventivních opatření proti případným přírodním katastrofám, kterými jsou v našem prostředí nejčastěji povodně. […]

Více >
23. března 2018
Motorový člun, humanitární sklady i obecní rozhlas: Odolná obec přispívá na protipovodňová opatření

22. března slavíme Světový den vody. I naše Středisko humanitární a rozvojové spolupráce má k vodě hodně blízko. Naším projektem Odolná obec II přispíváme k prevenci proti povodním. V minulém roce jsme se s týmem Odolné obce setkávali s lidmi z Křešic, Plaňan, Rudníku a Štětí a diskutovali o tom, jak snížit dopady příštích povodní. […]

Více >
19. ledna 2018
Chcete se stát dobrovolníkem?

I v roce 2018 budeme pokračovat s projekty, které zajišťují připravenost a odolnost obcí, komunit, obyvatel, ale třeba i dobrovolníků na mimořádné události. A tak s příchodem nového roku začínáme pomalu plánovat školení dobrovolníků, které se letos uskuteční opět poslední říjnový víkend v Bělči nad Orlicí. Co vše se na takovém školení děje a k čemu by vám mohlo být? […]

Více >
12. prosince 2017
Vichřice zafoukla do Česka blackout

Určitě si ještě dobře pamatuje nedávnou smršť hurikánů, která zasáhla Karibik a jihovýchodní část USA. Tomuto tématu jsme se věnovali v samostatném článku, který si můžete přečíst zde. I my v Česku jsme ale dostali drobnou ochutnávku toho, jakou silou příroda disponuje. Ať už se jednalo o bouři Xavier nebo orkán Herwart. Posledně jmenovaná mimořádná […]

Více >
1. září 2017
Co nám hurikán Harvey říká o změně klimatu

V Texasu řádí hurikán Harvey a v amerických médiích se diskutuje o tom, jak k jeho ničivému rozsahu přispěla klimatická změna. I mezi politiky se totiž najdou hlasy, které vztah mezi změnou klimatu a extrémním počasím zpochybňují. Přinášíme vám stručné shrnutí toho, co nám podle vědců události v Texasu říkají o klimatické změně. Klimatická změna […]

Více >
22. srpna 2017
15 let od tisícileté vody: pomoc Diakonie v roce 2002 a dnes

Jedny z nejničivějších záplav historie postihly Českou republiku přesně před 15 lety, v srpnu 2002. Do odstraňování následků povodňových škod se zapojila i Diakonie ČCE, která na různá postižená místa vyslala více než 1000 dobrovolníků a rozdělila 30 milionů korun z povodňové sbírky. Dnes Diakonie organizuje unikátní program „Odolná obec“, jehož cílem je připravit obce […]

Více >
15. srpna 2017
Jak se můžeme bránit suchu?

V poslední době se začíná objevovat čím dál více zpráv o suchu. Jde však pouze o poplašné zprávy? Je příliš brzo na nějaké závěry? Nebo si máme zvykat na to, že vody do budoucna bude ubývat? Většina lidí zatím nedostatek vody nepozoruje. Je to díky kvalitní vodárenské infrastruktuře, která byla v minulých letech vybudována. Bohužel do budoucna […]

Více >

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!