Ohlédnutí za dvěma lety v Odolné obce v Chodoumech

Ohlédnutí za dvěma lety v Odolné obce v Chodoumech

Na začátku roku 2020 se obec Chodouny a Lounky zapojila do víceletého projektu Odolná obec. Ten v letošním roce končí a je tedy čas na rekapitulaci všeho, co se díky spolupráci vedení obce a projektového týmu v Chodounech a Lounkách podařilo. Stejně jako v ostatních zapojených obcích (Hrobce a Rohatce, Kamýk nad Vltavou a Rumburk) měl projekt za cíl pomoci obcím se připravit na případné povodně v budoucnu tak, aby jejich dopady byly co nejmenší.

Díky finanční podpoře německé organizace Diakonie Katastrophenhilfe bylo možné v Chodounech opravit střechu stodoly, kulturního sálu, vytvořit digitalizovaný povodňový plán a vytisknout příručky pro povodněmi nejvíce ohrožené domácnosti. V červnu 2021 byly také uspořádány dvě besedy pro občany.

Jako první byla opravena chodounská stodola, která dlouhodobě slouží jako sklad techniky, protipovodňového vybavení a je v ní schovaný i záchranářský člun. Střecha stodoly ale byla ve špatném stavu a bylo potřeba zajistit její rekonstrukci.

Dále na konci roku 2020 dokončila obec Chodouny a Lounky ve spolupráci s experty z VOP Dolní Bousov nový povodňový plán v tištěné i digitalizované podobě. Plán pomůže povodňové komisi lépe zvládat případné povodně. Digitální povodňový plán je ke stažení na stránkách obce.

Vznikla také brožura pro občany s názvem „Jak se chránit před povodněmi?“. Tato publikace slouží obyvatelům k rychlému a snadnému přístupu k důležitým informacím. V příručce jsou popsány stupně povodňové aktivity, jaké při nich hrozí nebezpečí, a hlavně jak se v případě blížící se povodně zachovat.

Dalším krokem, na kterém se projektový tým a vedení obce domluvili, byl příspěvek na opravu střechy sálu kulturního domu. Kulturní dům poskytuje občanům obce vhodné zázemí nejen pro kulturní akce, ale i pro případ nutnosti evakuace jako evakuační centrum.

V červnu 2021 do obce zavítali dva odborníci, Daniel Pitek a Ing. Vít Rous, kteří přijeli s občany besedovat o tom, jak pečovat o krajinu, aby odolávala nejen povodním, ale i suchu.

Daniel Pitek je soukromý zemědělec, sedlák a lesník, který hospodaří na svých pozemcích v Českém středohoří a je proto známý také pod přízviskem „Sedlák pod Milešovkou“.  Daniel Pitek přijel vyprávět, jakým způsobem během roku hospodaří, jak hospodařit, a přitom pečovat o půdu, vodu a krajinu a jak šetrným zemědělstvím přispívat k zadržování vody v krajině i k větší rozmanitosti v přírodě.

Na besedu s Danielem Pitkem navázal Ing. Vít Rous, který přijel besedovat do Chodoun a Lounek o týden později.  Jeho beseda s názvem „Sucho a povodně – dvě strany jedné mince“ se zaměřila na to, jak můžeme přírodě blízkými opatřeními zlepšit hospodaření s vodou v krajině a předcházet tak povodním i suchu.

Současný projekt sice pomalu končí, ale věříme, že výsledky společné práce přinesou chodounským občanům větší bezpečí a ochranu před povodněmi a jinými hrozbami i dlouhé následující roky.

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!